starnieuws

Overstromingen nopen Guyana tot noodtoestand

13 Jun, 17:19

Behalve de mensen, zijn ook vee en landbouwgronden ernstig getroffen door de overstromingen in Guyana.
President Irfaan Ali heeft officieel de noodtoestand afgekondigd in Guyana vanwege overstromingen. Net als Suriname kampt ook buurland met ernstige overstromingen door de aanhoudende regen.

In totaal zijn 28.228 huishoudens getroffen door overstromingen. In sommige huizen kwam het water naar binnen. Huisdieren en vee verkeren in nood, terwijl landbouwgronden onder water staan.

Op grond van artikel 99 van de grondwet van Guyana is het staatshoofd verantwoordelijk voor rampenbeheersing en is hij bevoegd om een noodtoestand voor de Staat af te kondigen als hij ervan overtuigd is dat er een ramp heeft plaatsgevonden, gaande is of waarschijnlijk zal plaatsvinden in de staat.

Eerder deze week zei president Ali aan de kust van Corantijn dat de Commissie voor civiele bescherming had geadviseerd dat de overstromingssituatie in het hele land nu een ramp van niveau twee is. Volgens het regionale responsmechanisme van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) is een evenement van niveau 2 er een waarbij de nationale capaciteit om te reageren niet wordt overspoeld, maar er is wel enige externe hulp nodig. De getroffen staat kan al dan niet een noodtoestand afkondigen.

Deze mijnwerkerskamp in Guyana ligt bijna volledig onder water door de aanhoudende regen. (Foto: CDC)

In dit scenario kan de CDEMA-coördinatie-eenheid technische assistentie, gespecialiseerde apparatuur, ondersteunend personeel en informatie-uitwisseling bieden. President Ali had ook aangegeven dat de regering nu kan lobbyen voor internationale steun. Ter vergelijking: een gebeurtenis op niveau drie overweldigt het reactievermogen van een getroffen staat.

De regering zal maandag de Nationale Assemblee benaderen om een ​​aanvullend budget van US$ 48 miljoen te vragen om haar voortdurende inspanningen voor overstromingen te ondersteunen. Deze aanvullende financiering wordt gebruikt om infrastructuur te herstellen, met name wegen en bruggen die zijn beschadigd door de landelijke overstromingen. Er zal ook steun worden verleend aan boeren, mijnwerkers en gezinnen wier levensonderhoud door de natuurramp is verwoest.

Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July