starnieuws

RZW biedt verontschuldiging aan

12 Jun, 11:12
Het Regionaal Ziekenhuis Wanica betuigt welgemeende deelneming aan de nabestaanden van de onlangs overleden patiënt, in de mediaberichten benoemd als John L.. Deze ingrijpende gebeurtenis, heeft tot de nodige publieke belangstelling geleid. Bij vraagstelling door de media heeft de directie naar de op dat moment bekende informatie verklaard.

Onderzoek en meer recente rapportage, geeft aanleiding tot nuancering.
Uit rapportage blijkt dat de bewaking, de politie en de militairen het zwampgebied nabij het ziekenhuis, niet doorzocht hebben op een wijze die tot ontdekking van de overledene heeft geleid. Hoewel de zoektocht en communicatie conform de op dat moment geldende protocollen hebben plaatsgevonden tussen het ziekenhuis en de autoriteiten, willen wij benadrukken dat het de inspanningen van de familie zijn geweest, die tot de ontdekking hebben geleid. Intussen zijn de protocollen aangescherpt.

De directie brengt namens het ziekenhuis, tot uitdrukking, waarde te hechten aan de juistheid van de feiten en aanvulling met dit bericht, waar nodig. Het Ziekenhuis betreurt de gebeurtenissen en wenst de nabestaanden sterkte toe, en hoopt op een waardige maatschappelijke herinnering en gedenking van de overledene.

Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July