starnieuws

Reactie op Medisch Tuchtcollege berispt!

13 Jun, 02:47
Sommige van ons worden door de lock-down gedreven verplicht gesteld om een extra zinvolle bezigheid te zoeken. En ik heb ontdekt dat behalve lezen, schrijven je ook een bevrediging schenkt. Reden waarom ik toch een poging zal wagen te reageren op de beslissing van het Medisch Tuchtcollege.

Het Medisch Tuchtcollege moet zijn een lichaam of orgaan dat voor de rechtspraak in besloten kring van een bedrijf of beroep functioneert, uiteraard welke bij wet is geregeld. Bij het lezen van het artikel is bij mij blijven hangen dat het  Medisch Tuchtcollege (MTC) een chirurg voor nalatigheid en grove onkunde heeft berispt. Erger noch deze nalatigheid en grove onkunde heeft voor de patiënt de dood tot gevolg gehad.

Nu het MTC de klacht van de belanghebbende, dat door onzorgvuldig handelen zijn moeder is overleden, gegrond heeft verklaard rijst de vraag hoe het mogelijk is dat aan de medicus de tuchtstraf van berisping wordt opgelegd.    Berisping behoort bij het opsommen van tuchtstraffen in het algemeen tot één van de laagst toe te passen strafmaatregel.

Uit het relaas (beslissing) van het MTC is gebleken dat de betrokken specialist inderdaad op alle fronten verwijtbaar is en bovendien op geen enkele wijze een stukje mededogen getoond heeft. Integendeel heeft hij zich niet eens de moeite getroost om zich te verweren.

Dat de belanghebbende zoon de specialist voor moord beschuldigd is alleszins begrijpelijk maar feit is dat hier tenminste sprake is van doodslag. Dat de benadeelde bijkans 14 jaren op deze beslissing heeft moeten wachten is ronduit schandalig.

Het feit dat de specialist bekend is en in Nederland woont mag niet betekenen dat hij zo simpel ervan afkomt. In Nederland kan hij worden aangesproken  en ter verantwoording worden geroepen.

Eugène van der San
(Sympathisant)


Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July