starnieuws

Onderzoek naar effect prijs-kosten quote op rijstproductie

12 Jun, 04:41
Nareen Gajadin is op 10 juni afgestudeerd aan de Master of Science opleiding Research Methods van het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is de 7de afgestudeerde van deze opleiding. Hij verdedigde de thesis met als titel: ‘Het effect van de prijs-kosten quote op de rijstproductie in Suriname. Een modelmatige benadering voor de periode 1954 – 2019’.

In de economie worden verschillende macro-economische modellen gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven. Een belangrijk doel van een model is het analyseren en voorspellen van situaties of helpen met de beleidsvoorbereiding. Het Suryamodel, opgebouwd uit een verzameling van historische en recente data afkomstig uit verschillende bronnen voor variabelen en indicatoren, is het macro-economisch model van Suriname dat als rekeninstrument kan worden gebruikt om de werking van de economie na te bootsen.

In het Suryamodel is er een ‘rijstblok’ voor de rijstproductie, waarin de prijs-kosten quote (PKQ) de belangrijkste verklarende variabele is. Het planbureau van Suriname maakt middels het rijstblok en het Suryamodel verschillende analyses ten behoeve van het groeibeleid van de rijstsector van Suriname. Door gebrek aan data van kostprijsberekeningen door de jaren heen is de PKQ geraamd uit beschikbare data van de jaren 1963, 1999 en 2000.

Bij dit onderzoek is de PKQ van de afgelopen jaren aangescherpt en het effect op de productie gevalideerd.
Het onderzoek van Nareen Gajadin bevestigt dat bij een PKQ van 120 de opbrengsten 20% boven de kosten liggen. Daling van de PKQ naar tussen 100 en 120 betekent dat de uitbreidingsinvesteringen niet rendabel zijn. Dit is echter geen reden om de productie in te krimpen. Bij daling van de PKQ onder de 100 wordt de rijstsector verlieslatend en krimpt de productie in.

Gajadin heeft reflecterend op de positieve groei en berekende PKQ een raming van de productie tot 2030 door gemaakt. Met een staand areaal van 101,580 ha per jaar, een 60% benutting en 5 % groei per jaar wordt verwacht dat binnen 10 jaren de productie zal verdubbelen. Rehabilitatie van het onbenut areaal is op korte termijn noodzakelijk. Bij volledige benutting van het staand areaal zal overgegaan moeten worden tot uitbreidingsinvesteringen. De noodzakelijke voorbereidingen voor uitbreiding in de reeds geïdentificeerde potentiële gebieden moeten op gang gebracht worden. Toename van de productiearealen brengt voorwaarden met zich mee, waarvoor door de beleidsmakers tijdig strategische besluiten genomen moeten worden. Deze hebben betrekking op het gebied van watermanagement, rijstonderzoek (winstgevendheid padieproductie, productiviteit en kwaliteit) en de aanbevelingen gedaan door de organisatoren van het “Nationale Rijst Conferentie van 2016”.

Uitbreidingsscenario’s hebben aangetoond dat bij PKQ ≥ 135 inclusief afschrijving (≤ 15 jaren) het rendabel is om uitbreidingsinvesteringen voor een areaal van minimaal 100 ha te plegen. Uitbreidingen in de toekomst zullen vanwege de ligging gebaseerd moeten worden op grootlandbouw (≥100 ha). Voor 120 ≤ PKQ ≤135 zal waarschijnlijk de rehabilitatie van het staand areaal voor productie het meest rendabel zijn. Dit is een eenmalige geschatte investering van €800 per ha.

Tevens heeft deze studie aangetoond dat subsidie alleen zinvol is als de PKQ < 120 is. Dit is een belangrijke richtlijn voor de beleidsmakers bij het uitstippelen van een subsidiebeleid voor de rijstsector. De thesis van Nareen Gajadin is beoordeeld door de volgende leden van de beoordelingscommissie: Dr. M. van Schaaijk, Dr. R. Woodly-Sobhie en drs. L. Menke-Tangali.

Een elektronisch exemplaar van de thesis is te verkrijgen bij het secretariaat van het instituut.
Emailadres: igsr@uvs.edu

Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July