starnieuws

Het is niet moeilijk om hoopvol en dankbaar te zijn

12 Jun, 08:34
Sinds 2019 is het menselijke leven zodanig veranderd, dat wij als mens onze normale leefwijze veel hebben moeten aanpassen. We noemen het ook wel het 'nieuwe normaal'. Velen hebben er heel veel moeite mee, maar dit
'nieuwe normaal' heeft de mensheid een grote les geleerd. Waar velen onder ons zich super machtig, het belangrijkste, mooiste, invloedrijkste vond, is het tegendeel bewezen. Of personen het willen onderkennen of ontkennen, het is een feit dat eenieder in een zekere mate van onzekerheid leeft.

Desondanks is er nog een groep die geen interesse heeft in de medemens en de ontwikkelingen op de wereld interesseert haar ook niet. Er is ook een groep die niet eens dankbaar is (blijft klagen en negatief ingesteld is) voor datgene wat ze nog bezit: voeding, een onderdak, een baan, maar vooral gezondheid! Deze groep onderschat of negeert en is zelfs niet erin geïnteresseerd dat anderen het nog erger hebben. Het grootste probleem op deze wereld is dat velen steeds minder aan de medemens denken en issues van anderen hun niet interesseert totdat hetzelfde hen overkomt. Een mens voor de medemens zijn, verliest steeds meer terrein. De mens welke als een sociaal wezen werd beschouwd, neemt met de tijd steeds meer het egocentrisch gedrag aan.

Op te merken is dat met de wereldwijde heersende ellende (pandemie), wateroverlast, financiële crisis, massale ontslagen (én daarmee toename van werkloosheid én armoede) ook sympathie voor de medemens steeds afneemt. Men raakt gefrustreerd, heeft weinig geduld, wordt opstandig en het schijnt dat emotie moeilijk te beheersen is.  Sociale controle, goede opvoeding, sociaal gevoel, respect voor elkaar, vredelievend omgaan en al het andere dat het positieve bevordert, maken steeds meer plaats voor afgunst, disrespect, jaloezie, arrogantie en al dat andere dat slecht gedrag stimuleert.

Het besef zal moeten komen dat we nu met ons allen in een overlevingssituatie verkeren. We dienen meer open minded te zijn, tot onszelf te praten en onszelf te beheersen. We dienen van en aan elkaar te leren om medelevend te zijn, hoe om te gaan met problemen en met emoties. Ook dienen we onze creativiteit toe te passen in lastige, niet in onze handen liggende situaties. In alle situaties dienen we het pad van geklaag, verwijt, en alle handelingen  die ons juist schade (zowel fysiek als mentaal) bezorgen achterwege te laten.

Werk naar een positieve mindset toe, ontwikkel je talenten, benut de vele vrije tijd tijdens de lockdowns effectief want een crisis creëert kansen (tenzij je in termen van problemen wilt blijven denken) en wees oplossingsgericht. Alleen met zo'n houding zul je in staat zijn om op te merken dat situaties automatisch zullen veranderen, in mindere mate zullen voorkomen of zul je met een optimistische (positieve/hoopvolle) blik tegen issues durven aan te kijken.

Sachien Omriesh Badal

Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July