starnieuws

Zijn de anti-Covid-19 vaccins een experiment?

31 May 2021, 22:38

Ruben del Prado
(Ingezonden)

Dek’ati International N.V. controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de bewering dat de vaccins tegen Covid-19 tot eind 2023 experimenteel zouden zijn. Dit is onjuist.

Waarom zijn de goedgekeurde vaccins niet experimenteel?
De goedgekeurde anti-Covid-19 vaccins hebben voor toelating alle onderzoeksfasen doorlopen. Dit verliep bij deze vaccins wel sneller dan normaal. Dit was mogelijk door verschillende onderzoeksfasen samen te voegen. Let wel: Geen enkele onderzoeksfase is overgeslagen!

Aan de laatste onderzoeksfase - fase III – van de verschillende vaccins in ontwikkeling, deden meer dan honderdduizend vrijwilligers mee, in verschillende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Australië en Zuid- Afrika. Daarna hebben nog 30.000 Amerikanen deelgenomen aan een extra fase III om de effectiviteit en veiligheid van het AstraZeneca vaccin nog eens extra te testen, op alle leeftijdsgroepen boven de 18 jaar. In deze onderzoeken kreeg de helft van de deelnemers het kandidaat-vaccin en de andere helft een prik zonder werkzame stof. Met het fase III-onderzoek wordt aangetoond als een vaccin effectief is. Ook wordt, net als in eerdere onderzoeksfasen, gecontroleerd of het vaccin niet voor ernstige bijwerkingen zorgt.

Waarom lopen de onderzoeken nog door?

De fase III-onderzoeken zijn niet gelijk stilgelegd, nadat was aangetoond dat de vaccins werken. Het onderzoek naar de meeste van de reeds in gebruik genomen vaccins blijft nog twee jaar lopen, tot in 2023. Dit is een standaard procedure. Dit doorlopend onderzoek is vooral belangrijk voor het vaststellen hoelang deze vaccins bescherming zullen bieden. Omdat nog niemand een van de anti-Covid-19 vaccins langer dan een jaar geleden heeft gehad, is dat nog niet bekend.

Deze vaccins zijn ontwikkeld om ernstige ziekte te voorkómen en om niet dood te gaan aan Covid-19. Het is nog niet bekend of deze vaccins eveneens afdoende bescherming geven tegen een besmetting met het Covid-19 virus. Ook daarvoor is meer tijd nodig. De eerste, veelbelovende, gegevens zijn al binnen en het wachten is nu op officiële, berichten van wetenschappers, dat deze vaccins ook bescherming bieden tegen een besmetting met en transmissie van het Covid-19 virus.  

Hoe wordt de veiligheid onderzocht en wat houdt een voorwaardelijke vergunning in?

In Suriname worden vaccins voor gebruik goedgekeurd en gemonitord door de Registratie Commissie van Verpakte Geneesmiddelen. De NiTag: de Nationale Immunisatie Technische Adviesgroep, monitort en adviseert het vaccinatie beleid. Het belangrijkste verschil tussen een voorwaardelijke vergunning en een normale vergunning is dat de vaccinontwikkelaar bij een voorwaardelijke vergunning verplicht is om de komende twee jaar informatie aan te blijven leveren. Dit is bijvoorbeeld informatie uit de nog lopende fase III-onderzoeken, en ook informatie uit ander aanvullend onderzoek – zoals de mogelijk beschermende functie van het vaccin tegen besmetting. Ook onderzoek als het vaccin toegepast kan worden bij mensen, die tot nu toe niet in het onderzoek waren meegenomen, zoals jongeren onder de 18 jaar.

Bijwerkingen
Ook in Suriname worden eventuele bijwerkingen na het gebruik van een medicament en vaccin bijgehouden. Dit is al jarenlang zo. Dit is een internationaal gebruik in de Volksgezondheid. Voor wat betreft de anti-Covid-19 vaccinatie, worden alle eventuele bijwerkingen, hoe gering dan ook, doorgegeven aan het Adverse Events Following Immunisation (AEFI) Team. Op het anti-Covid-19 vaccinatie kaartje staan de nummers om te bellen bij eventuele bijwerkingen: 855 4611 en 813 6781. Daarnaast heeft de Spoed Eisende Hulp van het AZP een lijst met superviserende internisten. Dit betekent niet dat de mensen die dit vaccin krijgen, proefpersonen zijn. Dit bijhouden is bedoeld om bijwerkingen te detecteren, die zo zeldzaam zijn dat ze tijdens onderzoek voorafgaand aan toelating niet konden worden opgespoord.

Dus …
Personen, die tegen Covid-19 gevaccineerd worden, hoeven niet gewaarschuwd te worden dat ze deelnemen aan een medisch experiment, omdat het geen medisch experiment is. Mensen die de vaccins afleveren, lopen geen risico op een proces voor 'oorlogsmisdaden'. Dit is een verwijzing naar de code van Neurenberg, die zegt dat de vrijwillige toestemming van een proefpersoon essentieel is bij experimenten. Een anti-Covid-19 vaccinatie is geen experiment.
Van alle anti-Covid-19 vaccins, die reeds zijn goedgekeurd door de WHO, is in klinische onderzoeken aangetoond dat ze veilig en effectief zijn. Het is normaal dat autoriteiten de veiligheid van deze vaccins blijven controleren, zelfs nadat ze zijn goedgekeurd. Deze monitoring gebeurt met alle vaccins, ook die welke al jaren in gebruik zijn, om eventuele bijwerkingen op te sporen. Alleen omdat het onderzoek naar deze vaccins wordt voortgezet, wil nog niet zeggen dat iemand die het vaccin krijgt deel uitmaakt van een experiment.

Dus: vaccineer!

Ruben F del Prado, MD, M.P.H.
ruben@dekati.org


Advertentie

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June