starnieuws

CBvS wil grotere rol commerciële banken op valutamarkt

15 May 2021, 05:51
De Centrale Bank van Suriname zal volgend maand de officiële en de parallelle wisselkoersen verenigen. Dat betekent zoveel als de officiële wisselkoers gelijk te stellen tot het niveau van de parallelle koers. De Centrale Bank zal dan de officiële wisselkoers op basis van de wisselkoersen die worden gebruikt bij onbeperkte valutamarkttransacties, hanteren.

Een dergelijke uniforme en door de markt bepaalde wisselkoers zal volgens de monetaire autoriteiten de aanpassing van het land aan externe schokken vergemakkelijken, de rol van monetaire reserves als nominaal anker onderstrepen en het opnieuw opbouwen van deviezenreserves vergemakkelijken. Dit staat in de technische overeenkomst die de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met elkaar zijn overeengekomen.

De Centrale Bank wil de rol van commerciële banken op de valutamarkt vergroten en zal daarvoor een elektronisch handelsplatform voor interbancaire valutahandel opzetten. Dit platform zal openstaan voor zowel commerciële banken als cambio's. In de overeenkomst staat dat de Centrale Bank eind september zal beginnen met het publiceren van de dagelijkse officiële wisselkoersfixatie op basis van een gewogen gemiddelde handelskoers op het elektronische handelsplatform.

Het streven van de Centrale Bank is erop gericht om te komen tot een volledig flexibele wisselkoers. In september vorig jaar werd de officiële US$-wisselkoers met 90% gedevalueerd en in maart in dit jaar met nog eens 15%. De monetaire autoriteit is nu gestopt met het bepalen van een wisselkoers en het verplichten van economische actoren om die koers te gebruiken.

Van verschillende kanten is diepe bezorgdheid geuit over het loslaten van de koers. Minister Armand Achaibersing van Financiën heeft op verschillende momenten de garantie gegeven dat de koers niet veel meer zal stijgen dan nu het geval is. In de financiële kring en in de samenleving bestaat er veel scepticisme over het vrijlaten van de koers.

U kunt de afspraken gemaakt met het IMF hier downloaden.
pdf-icon.gif Suriname_MEFP_to_authorities.pdf    

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August