starnieuws

Alcoa/Suralco: Bissesur neemt roer over van Sardjoe

10 May, 18:42

De stuurgroep Alcoa/Suralco heeft diverse taken meegekregen van president Chan Santokhi. Nagegaan moet worden wat de mogelijkheden zijn voor de hernieuwde ontwikkeling van de bauxietindustrie. (Foto: CDS)
De onderhandelingscommissie Bauxiet Industrie, onder leiding van Dilip Sardjoe, is ontbonden. President Chan Santokhi heeft een stuurgroep Alcoa/Suralco geïnstalleerd onder leiding van Prenobe Bissesur. De werkzaamheden van deze nieuwe presidentiële commissie hebben een intensief karakter en zijn van potentieel groot belang voor de economische ontwikkeling van Suriname, meldt de Communicatiedienst Suriname.

"Het is u bekend, dat de Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst d.d. 6 september 2019, die verband hield met het sluiten van deze overeenkomsten, hebben geleid tot een intensief debat binnen ons parlement, waarbij delen van de samenleving haaks tegenover elkaar stonden. Ook maatschappelijk hebben deze overeenkomsten tot de nodige discussies geleid. Het is nu tijd om onder leiding van deze nieuwe regering, de gelederen te sluiten," zei Santokhi bij de installatie.

De president merkte op dat het tijd is om vooruit te kijken en om te verkennen waar, binnen het vigerend kader dat nu eenmaal tot stand is gekomen, de voordelen en kansen voor Suriname liggen’. Er zijn volgens hem nog diverse zaken moeten worden afgerond. Er liggen ook veel kansen die opgepakt moeten worden.

Het is van belang dat Suriname de monitoring van de uitvoering van de werkzaamheden, waar Alcoa reeds een aanvang mee heeft gemaakt of mee zou moeten hebben gemaakt, adequaat oppakt. “Ofschoon de bauxietindustrie door Alcoa is beëindigd, zullen we met de kennis van nu moeten constateren, dat er ook kansen zijn voor Suriname in het kader van de hernieuwde ontwikkeling van de bauxietindustrie,” zei het staatshoofd. Met name in het kader van de recente olie en gasvondsten, moeten deze ontwikkelingen opnieuw worden beschouwd.

Suriname kan in de bauxietindustrie, een fundamentele sprong voorwaarts maken, na de olie- en gasvondsten voor de kust, meent Santokhi. Vooral de gasvondsten en de daaraan gerelateerde potentiële beschikbaarheid van grote hoeveelheden goedkope energie, kunnen een belangrijke factor zijn in een hernieuwde business case, met betrekking tot de ontwikkeling van het Bakhuisgebergte en tot een nieuwe bauxietindustrie.

Het uitgangspunt is dat de commissie om zoveel mogelijk voordeel voor de Staat Suriname zal moeten halen tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen. Anderzijds zal er zoveel mogelijk reparatie voor de Surinaamse samenleving moeten komen, dit tegen de achtergrond van de effecten van de beëindiging van de activiteiten van Alcoa en Suralco in Suriname.

De commissie bestaat verder uit: V. Ajodhia, C. Doekhie, C. Bindadin-Randjitsingh, F. Noordwijk, C.Griffith, G.Griffith, A.Ramkhelawan, C.Nelom en R.Brijbhokun.

Advertentie