starnieuws

Cofcor staat achter leden bij oplossen grensgeschillen

11 May, 04:41
Tijdens de 24e bijeenkomst van de Council for Foreign and Community Relations (COFCOR) van de Caribische Gemeenschap (CARICOM), hebben de leden een update gehad over de grensgeschillen tussen Belize en Guatemala, en Guyana en Venezuela. Beide zijn op weg naar een eventuele oplossing bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ), Den Haag, Nederland.

Caricom heeft zowel landen als bemiddelaars bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) aangespoord om "de vertrouwenwekkende maatregelen zoals overeengekomen onder hun kaderovereenkomst van 2005 volledig te respecteren en uit te voeren, in afwachting van een oplossing van de zaak voor het ICJ."

Over de situatie aan de zuidelijke grens tussen Guatemala en Belize -de Sarstoon-rivier -, drong het er bij beide landen en de OAS op aan om hun inspanningen voor het ontwerpen en ontwikkelen van een samenwerkingsmechanisme voor de Sarstoon-rivier, dat nog steeds uitstekend is, nieuw leven in te blazen.

De COFCOR erkent en ondersteunt de cruciale rol van de OAS in het proces gericht op het oplossen van het geschil, dat voortvloeit uit de claims van Guatemala op Belize. Zij heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om het OAS-kantoor in de aangrenzende zone te blijven steunen.

De COFCOR heeft  zijn niet-aflatende steun voor de soevereiniteit, territoriale integriteit en veiligheid van Belize opnieuw bevestigd.

In het geval van Guyana bereidt het zijn verzoekschrift voor op indiening bij het ICJ tegen 8 maart 2022 (Belize zal zijn verzoekschrift over de zaak Guatemala drie maanden later, in juni, indienen). Het document heeft betrekking op de geldigheid van de arbitrale uitspraak van 1899 en de daarmee verband houdende kwestie van de definitieve regeling van de landgrens tussen de twee landen.

De groep van ministers van Buitenlandse Zaken heeft de steunverklaring van de Caricom-regeringsleiders voor het lopende gerechtelijke proces herhaald. Het proces moet een ​​vreedzaam en definitief einde maken aan de langdurige controverse tussen de twee landen. De groep heeft Venezuela aangespoord om aan het proces deel te nemen. De ministers van Buitenlandse Zaken blijven zeer bezorgd over de dreigende houding van Venezuela en bevestigden opnieuw hun consequente steun voor de handhaving en instandhouding van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Guyana.

Advertentie