starnieuws

Lijvige Nationale Veiligheidscommissie ingesteld

10 May, 06:36
President Chan Santokhi heeft een lijvige Nationale Veiligheidscommissie ingesteld. Het gaat om een afdeling binnen de organisatiestructuur van het Kabinet van de President. Deze commissie valt rechtstreeks onder de president, die ook voorzitter is en vicepresident Ronnie Brunswijk is ondervoorzitter. Naast de Veiligheidsraad is volgens het staatshoofd deze Nationale Veiligheidscommissie noodzakelijk.

De Nationale Veiligheidscommissie moet onder leiding van de president, elke dreigende inbreuk op deze beginselen of elk dreigend geschil, dat kan leiden tot inbreuk op deze beginselen, onderzoeken en hiertoe de noodzakelijke maatregelen ter mitigering van deze dreigingen, adviseren aan de president. Het uitgangspunt is middels gecoördineerd overleg, een vreedzame oplossing van deze dreigingen te realiseren, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De Nationale Veiligheidscommissie heeft de navolgende samenstelling:
1. President als voorzitter en leidinggevende
2. Vicepresident, als vicevoorzitter tevens 1e vervanger
3. Minister belast met buitenlandse aangelegenheden als 2e vervanger
4. Minister belast met justitiële aangelegenheden
5. Minister belast met defensie aangelegenheden
6. Minister belast met financiële aangelegenheden
7. Procureur-generaal
8. Bevelhebber Nationaal Leger
9. Korpschef van het Korps Politie Suriname
10. Directeur Nationale Veiligheid
11. Directeur Bestuurs- en Administratieve aangelegenheden Kabinet President
12. Directeur van ministerie belast met justitiële aangelegenheden
13. Veiligheidsadviseurs op het Kabinet President
14. Juridisch adviseur Kabinet President
15. S. Ramlall (secretaris)

De Nationale Veiligheidscommissie kan eerder inspelen op mogelijke dreigingen dan de Veiligheidsraad die in actie komt als er al een dreiging is. Het staatshoofd is constitutioneel primair verantwoordelijk voor de bescherming van de soevereiniteit en de binnenlandse veiligheid van de Republiek Suriname. De taak van de Veiligheidscommissie is om ondersteunend en adviserend op te treden in het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. “Uw primaire verantwoordelijkheid is, daarom het ondersteunen van de president van de Republiek Suriname in het handhaven van: de nationale veiligheid en vrede; het bewaren van de eenheid in ons land en; het beschermen van de fundamentele beginselen van democratie en rechtstaat,” merkte Santokhi vrijdag op bij de installatie.

Advertentie