starnieuws

Voor 2e keer goedgekeurd Herstelplan dinsdag naar DNA

09 May, 10:37

Marten Schalkwijk, coördinator Herstelplan
Het Herstelplan zal dinsdag worden aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Het is vrijdag voor de tweede keer behandeld in de regeringsvergadering en goedgekeurd. Marten Schalkwijk, coördinator van het Herstelplan, heeft op een virtuele persconferentie van het Kabinet van de President zaterdagavond meegedeeld dat het Herstelplan in overeenstemming is gebracht met hetgeen afgesproken is met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het gaat vooral om bedragen en data die niet van elkaar mogen verschillen. Hij ontkent dat het Herstelplan is afgekeurd door het IMF en de regering dit moest herschrijven.

Het IMF, Lazard en de bondholders van Oppenheimer wilden ook een inkijk hebben in het Herstelplan. Dit alles heeft de indiening en behandeling in DNA opgehouden. Schalkwijk hoopt dat de debatten in het parlement komende week reeds kunnen aanvangen, opdat de uitvoering snel kan beginnen. Het IMF en de regering staan op één lijn over de uitvoering ervan. Ook zonder het IMF zou het Herstelplan uitgevoerd moeten worden om de scheefgegroeide economie recht te zetten.

Het ligt in de bedoeling dat eind juni een overeenkomst wordt getekend met het IMF-bestuur over de ondersteuning aan Suriname. Indien een akkoord wordt bereikt, zal US$ 690 miljoen in drie jaar tijd beschikbaar worden gesteld als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van Suriname. Hiermee kan de wisselkoers, die losgelaten moet worden, ook worden ondersteund. Schalkwijk wijst erop dat er nog diverse maatregelen genomen worden opdat de koers niet omhoog schiet wanneer deze losgelaten wordt. Hij vindt het onnodig dat er een panieksituatie gecreëerd wordt. 

Vooruitlopend op de ondertekening moeten aan drie zaken worden voldaan. De gewijzigde begroting moet worden aangenomen. Hierin moeten de zaken die overeengekomen zijn op technisch niveau ook opgenomen worden. Er dient geen monetaire financiering meer plaats te vinden en moet  een flexibele wisselkoers komen. Aan deze drie actiepunten wordt tussen nu en eind juni gewerkt.

Advertentie