starnieuws

Moord op vrouwen….hoe lang nog?

08 Mar, 18:47
Terwijl er wereldwijd wordt geworsteld met maatregelen die moeten zorgen voor verlichting en oplossing van de Covid 19 pandemie, zijn er allerlei affaires zoals seksueel misbruik en Femicide. Het ‘doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn’. Dit gebeurt op dusdanig grote schaal dat de VN spreekt van een alarmerend probleem. In de machocultuur zien mannen vrouwen vaak als hun bezit waarmee ze alles kunnen doen en laten. Soms blijft het bij kledingvoorschriften en telefooncontroles. Vaak gaat het verder, van seksueel misbruik tot aan moord toe.

Volgens geraadpleegde bronnen is het woord femicide een samentrekking van de woorden ‘vrouwelijk‘ (femi) en ‘moord‘ (cide). Het verwijst naar het doden van een vrouw door haar (ex)partner. Volgens de WHO (World Heath Organization) zijn er 4 soorten:
1. De intieme femicide: de vrouw wordt gedood door een man uit haar omgeving. Vaak is het haar partner of ex-partner.
2. De femicide van eer (of eerwraak): voor degenen wier traditie het is, wordt de vrouw gedood door een familielid of haar clan, om hun reputatie te beschermen. De moord wordt gepleegd wanneer een jonge vrouw morele wetten overtreedt of wanneer ze wordt verkracht, uit schaamte.
3. De femicide gekoppeld aan de bruidsschat: de jonge vrouw wordt gedood door haar schoonfamilie die de bruidsschat onvoldoende vindt.
4. De niet-intieme femicide: de moordenaar is vooral gericht op vrouwen en de dood is soms het gevolg van seksueel geweld.

Elke dag worden volgens de Verenigde Naties (VN) wereldwijd gemiddeld 137 vrouwen omgebracht door een familielid, partner of ex-partner. Het is een conservatieve schatting, omdat lang niet alle moorden worden geteld. Bovendien houden veel landen niet altijd bij wat de relatie is tussen het slachtoffer en de moordenaar. De VN spreekt daarom dan ook van ‘het topje van de ijsberg’.

Hoewel de term femicide nog niet wordt gebruikt in de Surinaamse wetgeving bestaat er wel een strafrechtelijke kwalificatie voor dit delict, opgenomen in art 349 (Moord) van het Wetboek van Strafrecht. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen hebben, in tegenstelling tot Suriname, hun wetten aangepast om deze misdaad te bestraffen en te classificeren als femicide.

Het is tijd:
• Om te beseffen dat we ook in onze samenleving worden geconfronteerd met een  ernstig maatschappelijk probleem dat geworteld is in mannelijke denkbeelden over vrouwen en structuren.
• Dat er brede discussies en sancties komen tegen gezag handhavers die aangiftes en signalen van geweld tegen vrouwen negeren of niet adequaat behandelen.
•  Altijd en direct een onderzoek in te stellen als iemand melding maakt van huiselijk geweld. Daders moeten uit huis gehaald worden. Het zijn vaak de slachtoffers die verhuizen.
• Om mensen(mannen) te leren hoe om te gaan met frustratie en zwakke sociale vaardigheden te versterken die vaak de basis vormen van huiselijk geweld.

Sterke vrouwen zijn belangrijk voor de maatschappij. Ga maar na: van de zorg tot in het onderwijs, thuis en in de tuin. Vooral vrouwen lijken de maatschappij ¬recht te houden in deze coronacrisis. Waar u ook bent wees sterk, moedig en vervul de u door de Schepper gegeven rol met de grootste waardigheid!

Hortence Promes MEd

Advertentie