starnieuws

120 deelnemers virtuele DPR-onderzoeksdag AdeKUS

08 Mar, 16:53

Een glimp van de presentatie van Kirtie Algoe namens de Anton de Kom Universiteit van Suriname.
De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft haar eerste virtuele Docent Professionalisering Research (DPR) onderzoeksdag gehouden vrijdag. Hieraan hebben 120 personen vanuit AdeKUS en daarbuiten deelgenomen. Deze dag was een mijlpaal in het DPR-traject dat in 2019 van start is gegaan als Twinning-project in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam.

Na een keynote waarin Kirtie Algoe (AdeKUS) het belang van onderzoek en onderzoekssamenwerking op de universiteit benadrukte, presenteerden de deelnemers van het eerste DPR-cohort hun onderzoeksresultaten. Aangezien DPR openstaat voor wetenschappers uit alle faculteiten waren er presentaties over diverse onderwerpen. Tevens gaven de docenten posterpresentaties over hoe zij onderzoek in hun onderwijs hadden geïntegreerd. Ook hierbij stond de grote variëteit aan mogelijkheden, zoals het laten participeren in het eigen onderzoek en het bevorderen van discussie over wetenschappelijke literatuur, centraal.

De DPR-onderzoeksdag werd afgesloten met een keynote door Roeland van der Rijst (Universiteit Leiden) die de aanwezigen aanspoorde tot een veelzijdige ontwikkeling als academicus. Volgens velen was het een inspirerende dag die smaakt naar meer, meldt de universiteit.


DPR is recent met een tweede cohort van start gegaan en beoogt zo een bijdrage te blijven leveren aan het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties van het wetenschappelijk personeel om zo het wetenschappelijk karakter van de universiteit en het onderwijs daarbinnen te versterken.


Advertentie