starnieuws

Alfaisi: ‘Politieke wil nodig bij aanbevelingen NRA-rapport’

08 Mar, 08:51
Drugshandel, witwassen, onderfactureren, corruptie, afpersing, omkoping, fraude, springen uit onze nationale risicoanalyse (NRA) als (sub)dreigingen en risico’s. Voor DOE-voorzitter Steven Alfaisi niets nieuw onder zon. “Het is een bevestiging van wat als publiek geheim beschouwd kan worden.” Voor Suriname is het nu een race tegen de klok. Dit betekent oppakken en implementeren van de aanbevelingen in het NRA-rapport, “ter voorkoming van meer problemen voor Suriname dan waar we nu in verkeren.

Een week geleden hield het Project Managementteam (PMT) belast met de NRA-uitvoering, een persconferentie na de aanbieding van dit onderzoeksrapport. Alfaisi haalde hieruit geen nieuwe informatie. “Dat grote witwassers, corruptie-plegende mensen en criminele bonzen de handen boven het hoofd worden gehouden vanwege de vertakkingen met de bovenwereld, was ons ook genoegzaam bekend.” Evenals dat vanwege corruptie zwart geld en criminaliteit niet voldoende worden bestreden. “Ook het gegeven dat onze wetgeving tekortschiet om zaken zoals aangehaald in het rapport effectief te bestrijden was ook een open deur intrappen.”

Tegelijk blijft de politicus op de vlakte als het gaat om de bevoegdheid van het PMT(-voorzitter) om bepaalde informatie verkregen uit het onderzoek, bevindingen en scores na de analyse, publiekelijk te delen. De autoriteiten - de driekoppige stuurgroep die de NRA overziet - hebben de ruimte gegeven óf hebben niet goed afgestemd óf wisten niet goed wat de rol van het PMT was. “Ik zou eerder die rol hebben weggelegd voor de opdrachtgever.”

Tijd van discussiëren voorbij
Pluspunten in het NRA-rapport zijn dat dreigingen en risico’s gedetailleerder zijn beschreven en met feiten zijn gestaafd. Verder zijn er aanbevelingen en hoe je zaken beter en integraal kan aanpakken, vindt Alfaisi. Suriname moet nog de vierde landenevaluatieronde ondergaan door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze wereldwijde intergouvernementele organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en heeft hierover 40 richtlijnen opgesteld. Landen die niet hieraan voldoen komen op een “grijze of zwarte lijst”. Het uitvoeren van de NRA was een van de richtlijnen. De tijd voor discussiëren is nu voorbij

Politieke wil
Suriname moet verschillende versterkende maatregelen treffen wil het niet ‘geblacklist’ worden. Bijvoorbeeld tal van nieuwe wetten aannemen en bestaande wetten aanpassen. Echter, een van onze problemen is juist de veelheid aan wetgeving, merkt Alfaisi op, “evenwel met weinig effectiviteit en toepassing”. Er is nu meer dan ooit effectieve wetgeving nodig om de risico's te mitigeren c.q. terug te dringen. “Dat kan alleen als de politieke wil aanwezig is en er sprake is van een integrale samenwerking van de verschillende instituten.”

In 2019 uitte het Cicad, het anti-drugsorgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten zich al kritisch in zijn landenrapport over Suriname. De CFAFT legde toen al de focus op ‘controlemaatregelen’; wettelijke kaders die ontbreken om het witwassen van geld afkomstig uit de drugshandel tegen te gaan. De bevinding komt min of meer terug in het NRA-rapport.

Het resultaat van ons falende systeem tegen dreigingen zoals genoemd is duidelijk, stelt Alfaisi. Hij verwijst gemakshalve naar het debacle bij de Centrale Bank van Suriname, het schandaal rond de Surinaamse Postspaarbank, de financiering van overheidsschulden door de vorige regering en overige (lopende) corruptieonderzoeken. 

Corruptie: ‘the way of live’
De politieke daadkracht moet bij de aanpak van corruptie, fraude en omkoperij nog meer getoond worden. Ook dit is publiek geheim waarbij het erop lijkt dat we die niet durven aan te pakken als regering en samenleving, stelt de DOE-voorzitter. “We zitten zelf heel dicht bij het punt van acceptatie hiervan. Het gaat in de richting van ‘the way to live’.” De kunst voor velen is zorgen om dicht bij de honingpot te komen: de politieke inner-cirkel of keten van ambtenarij. Zie ex-ministers, Assembleeleden, politiek gelieerde personen en/of hun familie, directieleden van parastatale bedrijven die van de ene dag op de andere kapitalisten zijn geworden. Enkele hebben concessies en bedrijven en leveren goederen of diensten aan de overheid zonder enige vorm van aanpak door de belastingdienst.

Ook de Anti-corruptiewet ligt er, maar er wordt weinig inhoud aan gegeven, vindt Alfaisi. “Ook niet door de huidige regering. Welke politieke functionarissen hebben reeds hun vermogen vastgelegd bij de notaris conform die wet? Geen enkele.” Daarop zouden er sancties moeten volgen.

Aanbevelingen omzeilen
“Als de (politieke) autoriteiten denken door te blijven modderen en/of andere politieke affiliaties de hand boven het hoofd te blijven houden en zo de NRA-aanbevelingen trachten te omzeilen, dan zullen wij als land de consequenties van eventuele ‘blacklisting’ moeten dragen.” Alfaisi hoopt dat het niet zover komt. Het Surinaamse volk lijdt al genoeg onder de financiële en coronacrisis. “Laten we echt doen wat nodig is om dit land eindelijk rechtvaardig en vanuit liefde en het algemeen belang te dienen.”

Advertentie