starnieuws

Vrouwen onvoldoende zichtbaar in media

08 Mar, 10:46
Vrouwen komen in het algemeen minder vaak aan bod in de nieuwsmedia. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Global Media Monitoring Project (GMMP) uit 2020. Van de personen die in de Surinaamse nieuwsmedia als expert worden aangehaald, is slechts één op de drie (36 procent) een vrouw. Zij zijn daarmee nog altijd ruim ondervertegenwoordigd in de nieuwsmedia. Vrouwelijke journalisten zijn nog minder zichtbaar: van alle journalisten die in de Surinaamse media verschijnen is slechts 44 procent een vrouw.

De GMMP is de grootste internationale onderzoeksgroep rond gender in de pers en publiceert elke vijf jaar per land een rapport waarbij op dezelfde dag in 120 landen wordt gekeken naar het aandeel mannen en vrouwen in het nieuws. Volgens de voorlopige resultaten is in Suriname iets meer dan een derde van alle geïnterviewden in de nieuwsmedia vrouw. Wanneer vrouwen dan aan bod komen, is dat minder vaak als een deskundige in vergelijking met mannen.

Volgens de voorlopige resultaten van de monitoringdag die op 29 september 2020 is uitgevoerd, zijn de gemiddelde resultaten van 90 landen reeds beschikbaar. Gebleken is dat vrouwen gemiddeld slechts voor 26 procent vertegenwoordigd zijn op de televisie en radio, bij kranten 24 procent, terwijl dat bij internet 27 procent is.

Dit betekent een lichte stijging voor radio (20%), televisie (24%) en internet (25%) ten opzichte van de resultaten van 2015 terwijl de krant (26%) een daling maakt. Een opvallende positieve stijging van deze resultaten is waargenomen in de vertegenwoordiging van vrouwen als televisie verslaggevers. Uit de resultaten bleek 48% van de televisieverslaggevers bij deze meting vrouw te zijn.

In de maand mei 2021 zal het eindrapport digitaal beschikbaar zijn, deelt Sandra Clenem, nationale coördinator GMMP voor Suriname mee.

Advertentie