starnieuws

Ter overdenking: Bonussen en gezondheidszorg

22 Jan, 16:48
Onlangs lekte in België de geheime prijslijst uit inzake de prijzen van het Covid-19 vaccin. Niet perse zijn deze prijzen binnen de PAHO e.a. van toepassing, maar het geeft een goed inzicht.

Dit inzicht geeft mij de gelegenheid om mijn algemene stelling beter te onderbouwen, te weten dat het geven van bonussen, zoals onlangs over ons uitgestrooid, beter of anders besteed had moeten worden. Bijvoorbeeld ten gunste van gezondheids-bescherming voor ons allemaal.
Dat brengt mij tot het volgende;
Vaccinatie is voor eenieder ouder dan 18 jaar. Voorlopig is onvoldoende aangetoond de veiligheid en zin van het vaccineren voor de groep 0 tot 18 jaar.

De uitgelekte prijslijst laat het volgende zien:
Het Pfizer-vaccin kost in aanschaf €12 per shot.
Inclusief de herhaling na 3 weken is dat € 24 per persoon.
Op basis van het aantal kiesgerechtigden, dus diegene die ouder zijn dan 18 jr., telt ons land iets meer dan 383.000 personen.
De totale kosten voor het aanschaffen van het vaccin alleen is dan 383K x 24 = € 9.192.000,-

De gezondheidszorg telt in de gehanteerde brede zin, dwz met administratief- technisch- schoonmaak- en andersoortig personeel, plm 10.000 personen. Zowel in de particuliere- als overheidssector. Zij krijgen SRD 750 bonus.
Ik gebruik, ook hierna, de CBvS-koers van afgerond 17.
Dat is dan een bonus van € 44 pp.
De totale kosten van deze bonus is dan in euro 10 K x 44  = € 440.000,-
De gehele bevolking kreeg SRD 300 aan bonus zijnde  € 17.64
Dwz. 383K x € 17.64 = € 6.756.000,-
Totaal uitgegeven aan bonussen € 440.000,- + € 6.756.000,- =  € 7.196.000,-
Met dit bedrag had inclusief de herhalingsvaccinatie voor (€ 7.196.000 : € 24 p.p) 299.833 personen vaccin gekocht kunnen worden.

Bovenstaande berekening is uiteraard niet exact, maar ligt wel dicht bij de realiteit.

Eenieder zal begrijpen dat vaccinatie en bescherming tegen Covid-19 zwaarder weegt dan de eenmalige bonus die met moeite of soms helemaal niet betaald kan worden. Dat de bonus geen economische boost is, maar een populistisch strooien met geld voelen we toch ook wel aan.
Alleen een gezond volk kan zorgen voor een gezonde economie (met bonussen).

De enge populistische visie brengt ons er nu toe dat we een fonds gaan oprichten om vervolgens bij het bedrijfsleven te gaan bedelen dit fonds te vullen. Wellicht vindt de broer van de vp, nadat deze weer een schietgebedje heeft gedaan, weer ergens per ongeluk een paar kilo goud. Wie weet. Het gebeurde eerder.

Maar een overheid die afhankelijk wordt cq is van het bedrijfsleven, heeft nooit veel goeds gebracht. Het bedrijfsleven zal wat terug willen. Bv Eerst vaccinatie voor hun mensen.
Een brede visie en het durven nemen van de goede en niet direct populistische besluiten heeft des te meer goed gebracht.

G. van Hemert

Advertentie