starnieuws

Verwaarlozing educatieve functie massamedia

22 Jan, 12:40
Laten we beginnen met een begripsomschrijving. Onder massamedia wordt verstaan alle middelen die heel veel mensen bereiken, bijvoorbeeld televisie, radio, internet, kranten en tijdschriften, waarmee informatie wordt verspreid.

Massamedia vervullen functies in de samenleving onder andere in het proces van politieke besluitvorming. De volgende functies van de media zijn te onderscheiden:
- Communicatiefunctie: massamedia zijn technische uitbreidingen van de al aanwezige en aangeboren mogelijkheid van mensen om ideeën gedachten en gevoelens uit te wisselen.
- Informatiefunctie: met de media kan info worden vastgelegd, vermenigvuldigd en verspreid op veel verschillende terreinen: ▪ Politiek ▪ Economisch ▪ Maatschappelijk middenveld ▪ Mensen onderling
- Socialiserende functie: omdat media een rol spelen in de communicatie tussen mensen, tussen individuen en de rest van de samenleving zijn media van belang voor het socialisatieproces (vormen en overdragen van waarden en normen) ook op het gebied van politieke socialisatie.
- Educatieve functie: de media spelen een steeds belangrijkere rol in educatie.
NB: Media is het meervoud van het Latijnse woord medium, dat ‘middel’ betekent.  Bij een onderwerp in het meervoud hoort een meervoudige persoonsvorm. Ergo, de media hebben en niet zoals de veel gemaakte fout, de media heeft.

Als je de krant openslaat en goed naar Tv en Radio kijkt en luistert, krijg je gauw de indruk dat journalisten vandaag de dag niet meer goed kunnen schrijven. Dat wil zeggen: ze kunnen wel wat schrijven, maar ze maken veel te veel taalfouten. Dat duidt op een povere taalbeheersing.

En omdat niemand ze corrigeert, gaan die taalfouten allengs een eigen leven leiden en worden
‘verheven’ tot Surinaams Nederlands. De oorzaak van die povere taalbeheersing? Men leest niet!
Een voorwaarde voor het goed kunnen schrijven is dat je zelf ook leest en daardoor je woordenschat vergroot.  
Vaak worden woorden, uitdrukkingen en gezegden gebruikt waar de schrijvers de betekenis van niet eens kennen. Dat zijn duidelijke voorbeelden van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En daar naar op zoek gaan? Nee…te veel werk. En het treurige is dat ze tegen beter weten in steeds hardnekkig dezelfde fout herhalen.

Maar het is niet alleen de schrijvende pers die zich vergaloppeert. Op Radio en Tv laten ze zich ook niet onbetuigd. Bij het voorlezen van het nieuws worden grove fouten gemaakt. Dat is minder de schuld van de degene die het nieuwsbericht voorleest, maar meer een tekortschieten van de (eind)redacteur.

Als op Radio 10 Magic en in het STVS Journaal bij herhaling een bericht wordt gepresenteerd waarin wat klinkt als voetes, terwijl foetus wordt bedoeld, zonder dat er bij redactie en/of presentatie een lampje gaat branden, dan is er iets goed mis. Een foetus (Latijn: fetus = nakomeling; foetus wordt uitgesproken feutes) is een ongeboren vrucht in de tweede fase van zijn ontwikkeling. Het betrokken bericht had in alle gevallen te maken met het coronavaccin.
En wanneer de minister van Buitenlandse Zaken (Engels Secretary of State) die het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten leidt bij herhaling in het STVS Journaal wordt gepresenteerd als Staatssecretaris, dan wordt daar ook schouderophalend aan voorbijgegaan. Het ging om de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo; hij is in functie sinds 26 april 2018.
Aan deze en andere misslagen wordt kennelijk niet zo zwaar getild aan de educatieve functie van de massamedia, wat toch wel tot hun taak mag worden gerekend. Educatie is de hoeksteen van ontwikkeling. En dus…

George Orie
(georgeorie@gmail.com)


Advertentie