starnieuws

MZ voert missie uit in oosten; situatie zorgelijk

12 Jul, 12:41

Herman Jintie, directeur van Medische Zending.
De Medische Zending (MZ) voert een grote missie uit in het oosten van het land. De missie zal Stoelmanseiland aandoen en het gehele gebied uitkammen. "We gaan richting benedenwaarts tot Langatabiki, waar we ook een aantal gevallen verwachten. We gaan richting bovenwaarts naar de eilandjes rondom Stoelmanseiland en we gaan de hele Tapanahony afkammen om te kijken of er mensen zijn met verschijnselen," legde de directeur van MZ uit tijdens de Covid-19 update vrijdag. 

De MZ-poliklinieken doen de dagelijkse monitoring. Door grote missies uit  te voeren worden hele dorpen meegenomen.
MZ concentreert zich in het oosten op de stabiele en de mobiele populaties. De stabiele populaties zijn de dorpsgemeenschappen in het binnenland. Vorige maand was er een epidemiologische missie naar het Lawagebied en het Tapanahonygebied, waarbij er 17 positieve gevallen waren geïdentificeerd in verschillende dorpen en leefgemeenschappen. Van de 17 positieven hebben drie zich ontwikkeld tot ernstige gevallen. Zij zijn getransporteerd Paramaribo en volgens de MZ-directeur maken deze mensen het goed. Twee zijn inmiddels ontslagen en één wordt een dezer dagen ontslagen. 

De tweede missie betreft die naar de Braziliaanse gemeenschap Antonio do Brinco. De Fransen hadden gerapporteerd dat er positieven uit Maripasoela waren. Op basis daarvan is er toen een epidemiologische missie gestuurd naar de nederzetting, vlak tegenover Maripasoela. Daar waren na de eerste missie een flink aantal positieven geïdentificeerd. Na de tweede missie werd gerapporteerd dat de gevallen die er waren niet ernstiger zijn geworden. Volgens directeur Jintie is er een artsenteam geweest, die wel positieve gevallen heeft geconstateerd. Echter betreft het mensen met milde verschijnselen en geen ernstige gevallen. Deze mensen zijn niet getest. MZ heeft de situatie wel voor een week gemonitord. 

Gezamenlijke aanpak met Fransen
De MZ en haar Franse counterpart hebben afspraken gemaakt voor gezamenlijke aanpak van Covid-19 in de grensgebieden van Suriname en Frans-Guyana. De Fransen hebben ook missies uitgevoerd in de grensgebieden. Er is een toename van het aantal positieve gevallen aan de Franse kant, waarbij Maripasoela, Gransanti en Apatu genoemd zijn. 

Jintie merkt op dat over de gehele lengte van de rivier de Fransen positieve gevallen hebben geïdentificeerd. Zij hebben 21 nieuwe geïnfecteerden genoteerd. De twee partijen hebben afgesproken om zoveel als mogelijk gezamenlijk op te treden. Het gaat dan niet zozeer om het gezamenlijk optrekken, aangezien de grensrivier gesloten is en de teams elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Jintie zegt dat geprobeerd zal worden om elkaar via de digitale middelen en mogelijkheden van informatie te voorzien. 

Een van de knelpunten die besproken is, is het feit dat mensen uit het gebied naar de Fransen gaan om getest te worden, maar dat die informatie niet gelijk met MZ gedeeld wordt. Hierdoor komt het voor dat dezelfde personen nog eens getest worden wanneer MZ de gebieden bezoekt. Afgesproken is om gezamenlijk in de gebieden aanwezig te zijn, waardoor het probleem verholpen wordt. Een gegeven is dat in deze gebieden mensen vaak twee tot drie namen hebben, een aan de Franse kant en een aan de Surinaamse kant. Vaak gaat het ook om een roepnaam, die overal dezelfde is. Besloten is om bij het nagaan van de persoonsgegevens ook de roepnaam vast te leggen en de informatie met elkaar te delen. “De bedoeling hiervan is dat we geen mensen twee keren gaan testen, maar ook wanneer we een begeleidingstraject gooien op een geval dat we die gezamenlijk gaan bekijken en bespreken. 

De Fransen hebben eveneens gerapporteerd dat ze een zorgwekkende toename hebben in hun inheems gebied, tegenover de dorpen Anapaike of Kawemhakan in het verre oosten van Suriname. Hoewel de MZ vanuit haar polikliniek op Kawmehakan dagelijks geen noemenswaardige bijzonderheden ontvangt, heeft zij toch een arts ernaartoe gestuurd om polshoogte te nemen van de situatie.

Monday 03 August
Sunday 02 August
Saturday 01 August