starnieuws

Opiniepeiling: Bouterse minst favoriet als president

16 Dec, 00:01

De opiniepeiling is via Facebook gedaan. Daarna zijn er ondersteunende veld surveys voor controle en calibratie verricht.
Het vonnis in het 8 decemberstrafproces waarbij ex-legerleider Desi Bouterse (voorzitter van NDP tevens president) is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, heeft volgens Opiniepeilingen Suriname (OPS) grote gevolgen voor de paarse partij. Bij de NDP-ers is Bouterse de grote favoriet met 87% die hem als presidentskandidaat ziet. Bij de andere kiezers is Bouterse juist het minst favoriet (70%), terwijl VHP-voorzitter Chan Santokhi met 54% meest favoriet is. Binnen de NDP is Bouterse favoriet maar daarbuiten ziet men hem niet meer als president. Het aantal NDP-kiezers was in 2015 gelijk aan 53% van het electoraat. Dit was al vóór het vonnis gedaald naar 34% en is na het vonnis verder gedaald naar 25%. 

Bouterse zei zaterdagavond op een vergadering te Blauwgrond dat snel een 'poll' is gehouden waaruit moet blijken dat het volk hem niet als president wil. Hij zei dat het één van de scenario's is die afgewerkt wordt. "Ze hebben gezegd dat ze Bouterse niet willen. Mi bo taki if a volk taki mi no wani Bouterse dan poti wan tra man no. Kande Belly. Belly bo bun. A probleem fu Belly; if yu law só a weri pikin so", zei de politicus die Edward Belfort (Assembleelid ABOP) op de korrel nam. De NDP-voorzitter merkte op dat de verkiezingen voor de deur zijn, mensen moeten geen haast hebben. 

 Meest- en minst favoriete kandidaat voor het presidentschap 

Viren Ajodhia, die verantwoordelijk is voor het onderzoek, maakt deel uit van de VHP. Ajodhia om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het onderzoek is uitgevoerd op wetenschappelijke gronden. Het gaat om een onderzoek dat door een internationale financiële organisatie is aangevraagd. Deze organisatie heeft financiële belangen in Suriname en wilde weten wat de effecten van het vonnis zullen zijn en wat er leeft bij de bevolking. Ajodhia benadrukt dat hij het onderzoek niet gedaan heeft als VHP'er maar als wetenschapper op wetenschappelijke basis. In totaal hebben 1405 personen de survey ingevuld gedurende de eerste/tweede week van december. De resultaten zijn representatief voor de districten Paramaribo en Wanica. 

Het onderzoek is via Facebook gegaan omdat de resultaten snel binnen moesten zijn. Er is wel ondersteunend veldonderzoek gedaan voor controle en de calibratie is verricht op basis van cijfers van de verkiezingen van 2015. De grote lijnen worden gedeeld met het publiek. Daar heeft de organisatie toestemming voor gegeven, zegt Ajodhia. Hij merkt op dat het vonnis veel beroering heeft gebracht internationaal. Ajodhia merkt op dat hij veel onderzoek heeft gedaan in het buitenland, vooral op het gebied van de energiesector. Daarom is hij gevraagd voor deze enquête. "Het gaat puur om de feiten die wij naar boven hebben gebracht. Het onderzoek heeft niks te maken met mijn politieke kleur". 


Verloop van het aantal NDP-stemmers als percentage van het totaal (Paramaribo en Wanica).

Uit het onderzoek blijkt dat NDP-ers (25% van het electoraat) een afwijkende mening hebben over het vonnis en zien deze als politiek. De overige kiezers (75% van het electoraat) vinden niet dat het om een politiek vonnis gaat. Op dit moment is volgens de peiling de sterkte van de NDP nog de helft van die in 2015. Aan de andere kant lijkt de eenheid binnen de NDP wel groter te zijn geworden. Binnen de partij is de mening over het vonnis vrij eenduidig. Maar dit is mede te verklaren door het feit dat anders gestemden de partij nu hebben verlaten. De achtergebleven groep is daardoor meer uniform. Binnen de NDP lijkt strategisch een koppeling te zijn gemaakt tussen het vonnis en de terugkeer van Bouterse als president. Dit trekt de tegenstanders van het vonnis aan, maar stoot anderen juist af. Hierdoor is er polarisatie ontstaan met als gevolg versmalling van de basis van de NDP.

In 2015 had volgens de peiling iets meer dan de helft (53.2%) van de stemmers in Paramaribo en Wanica op de NDP gestemd. Voordat het vonnis werd uitgesproken, zou de NDP nog 34% in plaats van 53.3% van het aantal stemmen hebben behaald. Nadat het vonnis is uitgesproken, is dit percentage verder gedaald naar 25.3%. Reeds vóór het vonnis was er bij de NDP al sprake van terugval van 36% (53.2 – 34)/53.2). Dit bleek ook al uit het eerdere onderzoek door OPS in november. Deze eerste golf was veroorzaakt door socio-economische factoren: koers, corruptie en criminaliteit. De tweede golf is direct gerelateerd aan het vonnis. De NDP is hiermee ineens 16% (34 – 25.3)/53.2] van haar achterban kwijtgeraakt. De totale afname is 52% oftewel een halvering ten opzichte van het niveau van 2015.

U kunt de gegevens die vrijgegeven zijn hier downloaden. 
pdf-icon.gif Publieke_versie_opiniepeiling_OPS.pdf