starnieuws

Commewijners starten campagne voor veilig verkeer

15 Dec, 10:43

Dimitri Tamsiran heeft het initiatief genomen een campagne te starten in Commewijne voor een veilig verkeer, Hij maakt zich zorgen over het aantal verkeersdoden.
Om de decembermaand met zo min mogelijk verkeersdoden af te sluiten, is Dimitri Tamsiran gestart met de bewustwordingscampagne ‘Kom veilig thuis’. Ondersteund door vrienden en familie, staat hij minstens één keer per week samen met medestanders op hot spots te Tamanredjo en Meerzorg in het district Commewijne met een verkeersveilige boodschap.

Tamsiran maakt zich al geruime tijd zorgen over het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Het overlijden van twee verkeersdeelnemers op donderdag 12 december heeft het aantal verkeersdoden op 73 gebracht. Een hunner was een negentienjarige vrouw. Dit heeft hem doen besluiten om zich niet alleen zorgen te maken, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen. Op die dag stond hij voor het eerst met zijn team langs de straat. “Het is december en dat is een tijd voor liefde en samenzijn. Maak het niet tot een donkere maand voor jouw familie of iemand anders familie”, luidt zijn boodschap.


Studenten van Commewijne helpen mee een verkeersveilige bewustwording op gang te brengen.

Tamsiran merkt op dat niemand uit huis gaat met de gedachte om een ander aan te rijden, maar te hard rijden en onvoorzichtig verkeersgedrag zijn belangrijke factoren die leiden tot dodelijke ongelukken. Met zijn team probeert hij de verkeersdeelnemers van zijn regio te bereiken. Daarvoor gebruikt hij tekstborden, maar als het even kan, maakt hij ook een praatje met de mensen. Onder meer om ze eraan te herinneren dat een dodelijk ongeluk in principe op elk moment kan gebeuren. Extra aandacht in het verkeer is daarom erg belangrijk.

De initiatiefnemer zegt tot nu toe heel veel positieve reacties te hebben gehad van de gemeenschap langs de Oost-Westverbinding in Commewijne. “Ik ben zelf van Commewijne. Voor de veiligheid van mijn district heb ik het initiatief genomen om op mijn eigen manier te beginnen met deze bewustwordingscampagne. Het kost geld, maar ik hoop het heel december te kunnen doen. En ik hoop dat niemand meer zo een donkere dag zal hebben als gevolg van een verkeersongeval”, zegt Tamsiran.