starnieuws

Bij NDP Geyersvlijt: Vonnis Bouterse blijft partij beroeren

15 Dec, 02:53

President Desi Bouterse met first lady Ingrid Bouterse-Waldring bij de opening van het NDP informatiecentrum te Geyersvlijt. (Foto's: René Gompers)

NDP-partijgenoot Boy Guardiola vindt dat de juridische coup is verijdeld. Hij vindt dat het vonnis tegen Desi Bouterse ongeldig is.

President Desi Bouterse heeft het publiek gezegd dat het vonnis tegen hem onderdeel van een scenario is.

Ook minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme deed zijn zegje over het vonnis. Hij vindt dat de partijpolitiek wordt aangevallen.


NDP-voorzitter en president, Desi Bouterse, stelt dat het vonnis tegen hem onderdeel van een scenario is. Boy Guardiola van NDP Tourtonne stelt dat de president bevoegd is op te treden tegen de rechterlijke macht. NDP-fractieleider Amzad Abdoel wil zoveel mogelijk zetels halen om de grondwet te veranderen. “25 mei w’o nak den wan bigi Bigi Boy bek klap, den no opo moro,” roept Abdoel vanaf het podium bij de opening van het NDP informatiecentrum op Geyersvlijt.

De opening van het informatiecentrum aan de Bonistraat 111, ging gepaard met stoere taal, het prijzen van de huidige regering, oproepen tot eenheid en verschillende interpretaties van het vonnis tegen de NDP-leider. Bouterse is veroordeeld in de 8 decemberstrafzaak, maar heeft ondertussen verzet aangetekend tegen de uitspraak van de rechter; 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moorden op 15 mannen op 8 december 1982.

Volgens Guardiola van NDP Tourtonne heeft de Krijgsraad niet het juiste gereedschap gehad om oordeel te vellen in deze zaak en is het nonchalant. “Deze uitspraak is juridisch, wetenschappelijk, maatschappelijk, politiek, nationaal en internationaal ongeldig,” concludeert hij na zijn toespraak waarin hij breedvoerig uitlegde waarom het vonnis fout is. “Hierbij is deze juridische coup verijdeld.” Guardiola stelt dat de rechterlijke macht aan de uitvoerende macht is gekomen. Hij stelt ook dat de president op de rechterlijke macht mag reageren door het stopzetten van de beveiliging, wegnemen van vervoer, de lonen mag inhouden en de financiële stroom naar de instituten mag stoppen.

Volgens Stephan Tsang, minister van Handel, Industrie en Toerisme, toont het  vonnis aan dat de partijpolitiek wordt aangevallen. “Het vonnis laat ons zien dat de vijand geen grappen maakt,” merkt hij op. “Nomo nomo willen ze onze president opsluiten zodat hij niet een derde termijn krijgt. Fa dan? Want den man vrijpostig.” Abdoel houdt het goed opgekomen publiek voor dat er economische stabiliteit en economische groei te merken is en dat het recent IMF-rapport dat onderbouwt. NDP komt sowieso weer aan de macht, stelt hij. Met genoeg zetels om de grondwet te veranderen. 

Bouterse roept op om de eenheid te blijven bewaren. Hij geeft aan dat het gaat om een strijd tegen het neokolonialisme, dat het vonnis onderdeel is van een scenario dat samen met ‘bakra basi’  in elkaar is gezet en dat er nog meer volgt. “Op 25 mei gaan we ze wel laten zien wat een broodje kost,” belooft Bouterse. “wi sa win den baka.” Het centrum is tevens het coördinatiecentrum van NDP ressort Blauwgrond. Hier is First Lady Ingrid Bouterse-Waldring de baas. Zij is ook niet tevreden met 26 zetels. “Tap 25 mei w’o nak den groggy,” roept ze op. Het gebouw en terrein, is voor onbepaalde tijd, in bruikleen van derden.

René Gompers