starnieuws

Bouterse: Rosebel en Staat lijden verlies door verstoring

11 Oct, 00:57

President Desi Bouterse. (Foto: NII)

President Desi Bouterse vindt het erg dat de situatie bij Rosebel Gold Mines/Iamgold weer uit de hand is gelopen, nadat zaken in een rustig vaarwater terecht waren gekomen. “Het is nu jammer dat alles in het water valt. Het betekent grote verliezen voor het bedrijf en de staat Suriname. Maar we geven niet op”, zegt het staatshoofd in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

Er is maandenlang in stilte onderhandeld met betrokkenen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer opgestart konden worden en ook bewoners van omliggende dorpen de gelegenheid konden krijgen aan goudwinning te doen. Vorige week was de Canadese goudmaatschappij genoodzaakt haar activiteiten in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill op te schorten. Dit gebeurde tien dagen nadat het werk wederom was opgestart sedert de stopzetting in juli toen er bij ongeregeldheden een porknokker was doodgeschoten. Het bedrijf kreeg te maken met een invasie van illegale mijnwerkers bij de zuidelijke putten, waar werkzaamheden werden verricht.

Bouterse zegt dat er zeker een maand met een team onder de radar is gewerkt aan het oplossen van de situatie na het incident in juli. Onder meer de ministers van Justitie en Politie en Natuurlijke Hulpbronnen alsook kapiteins van omliggende dorpen zijn ter zake bij elkaar gekomen. Er zijn hierbij gesprekken gevoerd met vrouwen en jongeren van omliggende dorpen, ondernemers, het oude en het nieuwe team van Makamboa en het traditioneel gezag van de dorpen. "We hadden een beeld van wat er moest gebeuren”, zei de president, die aangeeft dat er heel uitvoerig is gesproken en uit deze gesprekken plannen zijn gerold. 

Iamgold toonde zich ook bereid deze plannen te financieren. Al met al is er samen met de lokale gemeenschap gewerkt aan een oplossing, waarbij vooral betreffende het vraagstuk van werkgelegenheid voor de dorpelingen, voorstellen zijn gedaan. Voor wat betreft het weder opstarten van de activiteiten door de multinational, was ook in samenspraak met de lokale bevolking besloten dat er veiligheidspersoneel rond de putten geplaatst zou worden.