starnieuws

Berenstein: Onderzoek bij SPSB wordt bewust vertraagd

11 Oct, 06:38

Robby Berenstein, voorzitter van C-47.
C-47 informeert later op de dag de vakbonden uit de financiële sector over de trage gang van zaken bij het onderzoek naar misstanden bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Daarna wordt er een persconferentie belegd. De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, zegt aan Starnieuws dat het onderzoek te lang duurt. De leiding van de bank kan geen afdoend antwoord geven over de stand van zaken. 

Berenstein zegt dat de bond bij de SPSB zich heeft gewend tot procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Uit de briefwisseling met het hoofd van het Openbaar Ministerie blijkt dat er vertraging is in het proces. Hierover zal er informatie worden verstrekt aan de bonden en de samenleving. Berenstein merkt op dat het onderzoek te lang duurt, door bewuste vertragingen die worden toegepast. 

Eerder heeft de pg bij de opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie aangegeven dat processen stagneren door gebrekkige aanlevering van aanvullende informatie. Daarnaast is opsporingscapaciteit van de afdeling Fraude van de politie gering. De officiers van justitie hebben naast hun regulier werk niet genoeg tijd om een onderzoek aan te sturen. 

De pg had het over onderzoeken bij Naschoolse Opvang, Carifesta, SMS, NVB, Telesur, SBB en SPSB. Bij de SPSB is er wel een deelrapport in juli ingeleverd. Maar op een recente brief van de pg waarin hij om een update vraagt, is er niet geantwoord. Berenstein zegt dat op de persconferentie ingegaan zal worden op gedetailleerde informatie.