starnieuws

LVV en RO overleggen over interesse in tilapia

11 Oct, 22:44

De ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en Rabin Parmessar van LVV in gesprek met elkaar. (Foto: LVV/NII)

Particulieren zijn geïnteresseerd om te investeren in de visserijsector. Er bestaat belangstelling voor de tilapia, die voorkomt in het stuwmeer. Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zijn collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en zijn staf, woensdag ontvangen voor overleg. 

Minister Dikan geeft aan dat hij bijzonder veel waarde hecht aan dit afstemmingsmoment. Hij informeerde Parmessar en vroeg om medewerking om samen beter richting te geven aan de uitvoering van deze nieuwe uitdaging voor zijn ministerie. Parmessar sprak eveneens zijn waardering uit aan zijn collega voor het feit dat hij in een vroeg stadium LVV erbij heeft betrokken. 

In goed overleg zullen de raakvlakken van beide ministeries worden verduidelijkt en gedegen afstemming worden gepleegd, zodat niet langs elkaar heen wordt gewerkt, laat LVV via het Nationaal Informatie Instituut weten. Zaterdag vertrekt een ministeriële delegatie van RO naar het stuwmeer en is aan de bewindsman gevraagd dat het directoraat Visserij van LVV meereist.

LVV-Minister Rabin Parmessar heeft aangegeven druk bezig te zijn de ordening in de vissector ter hand te nemen, waarbij de actoren erbij zijn betrokken. Het ministerie van RO is nu ook in die fase om na te gaan hoe het belang van deze sector in het binnenland het best kan worden behartigd. Partijen hebben elkaar beloofd om in nauw overleg verder samen te zullen werken.