starnieuws

Bewustwordingsworkshop over chemicaliën eerste actie NIP

20 Sep, 10:33
Het Nationaal Implementatie Plan (NIP) van Suriname is goedgekeurd door het Basel Convention Regional Centre-Caribbean Secretariat, (BCRC). Deze mededeling deed het BCRC-Caribbean op 17 september. Met de uitvoering van het NIP zal Suriname beter in staat worden gesteld op efficiënte en effectieve wijze om te gaan met chemicaliënbeheer. Als een van de concrete acties voortvloeiende uit het NIP, zal in oktober 2019 een bewustwordingsworkshop worden gehouden door het BCRC-Secretariaat met relevante stakeholders.

Het plan was door het Kabinet van de President - Coördinatie Milieu - voorbereid en ingediend. Het BCRC-Caribbean is het Regionaal Centrum voor Caribische landen voor implementatie van onder andere de Stockholm Conventie. De conventie heeft als doel de zogeheten Persistent Organic Pollutants (POPs), die verwerkt zijn in onder anderen pesticiden en industriële chemicaliën, wereldwijd te verbannen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze chemicaliën schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Suriname is sedert 2011 partij bij de Conventie, waar momenteel 183 landen zijn aangesloten. Suriname heeft in 2015 samen met zeven andere Caribische landen geparticipeerd in het regionaal project Development and Implementation of a Sustainable Management Mechanism for POPs in the Caribbean. In Suriname komen deze POPs voor in, onder andere, pesticiden, oliën in transformatoren en bij het verbranden van plastic.

In 2011 stelde Suriname het eerste NIP op, waarbij de status van het land, met betrekking tot deze chemicaliën werd aangegeven. Het bijwerken van de initiële NIP geschiedde op basis van consultatie sessies met nationale stakeholders en veldonderzoek, waarna Suriname op 12 september 2019 als eerste van de acht landen haar bijgewerkte NIP kon aanbieden aan het Secretariaat van de Stockholm Conventie.

Met dit document heeft Suriname een aanzet gemaakt tot het duurzaam chemicaliën beheer, in lijn met de doelen van de Stockholm Conventie. Dit project is gefinancierd door de Global Environmental Facility (GEF), waarbij UNIDO de implementerende instantie en BCRC-Caribbean de uitvoerende instantie was, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February