starnieuws

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

19 Sep, 16:58

Gerold Sewcharan, advocaat.
(Aangeboden)

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly.” Zo luidt één van de vele gezaghebbende uitspraken van Martin Luther King jr. De moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum afgelopen woensdag in Amsterdam, Nederland, heeft mij als Surinaamse advocaat diep getroffen. De lafheid en wreedheid waarmee de moordenaars deze verdediger van de rechtsstaat van het leven hebben beroofd, kan en mag niet ongestraft blijven. Justice needs to be done! 

Ik heb als advocaat op 30 oktober 2015 op verzoek van de Surinaamse Orde van Advocaten een lezing gehouden voor advocaatstagiairs met als titel: 'De rol van de advocaat in het rechtsbestel' waarin ik heb betoogd dat de advocaat in zijn juiste rolvervulling de bewaker c.q. de beschermer is van de rechtsstaat. De moord op mijn confrère Wiersum is daarom wat mij betreft een aanslag op de rechtsorde. En dat hij een Nederlandse advocaat is, is niet ter zake doend. Alle advocaten in de wereld zouden wat mij betreft deze laffe daad krachtig moeten afkeuren, indachtig de voormelde briljante en wijze woorden van Martin Luther King jr. Onrecht van deze orde, waar dan ook, is een gevaar voor elke rechtsstaat.
De moord op advocaat Wiersum in Amsterdam vormt ook een gevaar voor advocaten, zijnde de beschermers van de rechtstaat, in andere landen. Want ziet doen, laat doen, zeg ik simpel. 

In Suriname zijn op 8 en/of 9 december 1982 vier Surinaamse advocaten op brute wijze van het leven beroofd. De moorden zijn nog immer niet berecht. De moordenaar(s) nog steeds niet bestraft. Ook die advocaten kwamen op voor en waren beschermers van de rechtsstaat. De strafzaak over deze moorden is nu al 12 jaren bij de Krijgsraad in behandeling.  “Justice too long delayed is justice denied” schreef Martin Luther King jr. in 1963 in zijn zeer beroemd geworden 'Letter from Birmingham Jail'

Advocaat Wiersum is blijkens het bericht d.d. 18 september jl. op Starnieuws doodgeschoten in het kader van zijn optreden als advocaat. Hij verleende rechtsbijstand aan een kroongetuige in een grote strafzaak. Wiersum diende dus het recht! Ik hoop dat zijn dood door overheden aangegrepen wordt om advocaten, net zoals rechters en vervolgingsambtenaren, bescherming te bieden tegen de misdaad. Ik condoleer bij dezen de familie en vrienden van confrère Wiersum en wens hen veel sterkte toe. Ik condoleer ook alle advocaten ter wereld. 

Paramaribo, 19 september 2019
Mr. Gerold R. Sewcharan, advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname en lid van de Surinaamse Orde van Advocaten.


Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February