starnieuws

Vrede, het gevolg van bepaald bewustzijnsniveau

20 Sep, 08:37
Dit jaar is het thema van de VN Internationale dag van de Vrede, dat jaarlijks op 21 september wordt herdacht: ‘Climate Action for Peace’. Een dag waarop verschillende landen extra aandacht besteden aan het begrip Vrede. Ondanks de vele initiatieven die in de wereld worden ondernomen om bewuster en duurzamer om te gaan met Moeder Natuur, moet jammer genoeg worden opgemerkt dat er weinig vooruitgang wordt geboekt. Het is blijkbaar niet genoeg tot ons collectief bewustzijn doorgedrongen dat Moeder Natuur ons voorziet van alle primaire levensbehoeften zonder dat zij daar iets voor terugvraagt. Daarom is het meer dan ooit tijd dat de mensheid zich grondig gaat bezinnen op wat zij eigenlijk aan het doen is met onze moeder Natuur.

De mens onderscheidt zich van de rest van de levende wezens door een bepaald rationeel vermogen (denken, intelligentie) en een mate van vrije wil, aan de hand waarvan een zekere (schijn) onafhankelijkheid in de leefwereld wordt ervaren. Ieder persoon blijft in die wereld voortdurend onderhevig aan de werking van de verschillende positieve deugden en negatieve ondeugden die onlosmakelijk verbonden zijn met de menselijke natuur. In mijn vorig artikel: 'YOGA: Een balans tussen lichaam, geest en ziel' had ik aangegeven dat Yogabeoefening voornamelijk als doel heeft, met behulp van wilskracht en spirituele ontwikkeling, beheersing en controle op de menselijke ondeugden te verkrijgen teneinde de geest naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen. In een hogere staat van bewustzijn kunnen de sterke ondeugden immers makkelijker beheerst worden door de dominerende invloed van positieve deugden als liefde, genegenheid, verdraagzaamheid en barmhartigheid. Het is deze staat van verhevenheid van waaruit het denkbeeld en de werking van Vrede, in de diepste betekenis van het woord, uitgedragen wordt. Zolang het collectief van de mensheid nog dwaalt in de duisternis van onwetendheid en er niet in slaagt een doelgerichte verbintenis met haar hogere spirituele aard (Ziel) tot stand te brengen zal de realisatie van Vrede in de wereld helaas slechts een luchtspiegeling zijn.

Educatie wereldleiders
De grootste belemmering in het proces van zielrealisatie wordt veroorzaakt door de sterke tegenstand van het ego, het ik-bewustzijn, dat door de zintuigen nauw verbonden is met het menselijke lichaam en de wereld waarin wij leven en er alles aan doet om in die wereld voort te gaan. Alle kennis en ervaring uit die materiële wereld is opgedaan met behulp van de zintuigen en ligt opgeslagen in het geheugen (de geest). Het is deze opslag van zintuiglijke kennis die de mens voornamelijk ten dienste staat in het proces van redenering en besluitvorming. Het begrip ‘Vrede’ staat vanwege haar specifieke abstracte aard op een hoger spiritueel (niet-materieel) niveau en de realisatie daarvan zal derhalve enkel vanuit die optiek kunnen plaatsvinden. Het is dan ook wenselijk dat beleidsuitvoerders en bestuurders van Staten, internationale instituten en wereldorganisaties en eigenlijk alle personen in een hoge publieke functie zich in een vroeg stadium laten onderrichten in zowel de materiële- als de spirituele wetenschappen. Immers, het prediken van vrede is, zoals wij dagelijks kunnen ervaren, een handeling die regelmatig door vele prominente leiders over de gehele wereld wordt gepleegd; de verwezenlijking daarvan blijkt evenwel, hoezeer ook gewenst, vaak een brug te ver. Verheffing van het spiritueel bewustzijnsniveau kan het tij hierin keren. Geloof in de Almachtige Schepper en zuivere liefde voor Zijn Creatie kunnen ieder mens in staat stellen, met discipline, doorzettingsvermogen en educatie zich naar een hoger bewustzijnsniveau te transformeren. Als daarbij tevens gewerkt wordt aan het zuiveren en veredelen van het eigen hart dan zal onze wonderschone planeet er uiteindelijk een stuk vreedzamer gaan uitzien. De diepste oorsprong van vrede ligt namelijk in ons allerbinnenste; en indien wij dit beseffen zullen we, met volharding en doorzetting, ons zonder twijfel naar dat niveau verheffen.

Reguillo Hira

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February