starnieuws

Bouterse vol lof over nieuwe hypotheekbewaarder

19 Sep, 06:35

President Desi Bouterse heeft Glenda Heikerk beëdigd tot hypotheekbewaarder. (Foto: Raoul Lith)
Glenda Heikerk is woensdag beëdigd tot hypotheekbewaarder van het Management Instituut GLIS, door president Desi Bouterse. “Het Management Instituut (MI) GLIS is het door de wet aangewezen instituut dat ons moet garanderen dat de informatie voor het rechtsbestand van onroerende goederen betrouwbaar, transparant en duurzaam wordt bijgehouden en bewaard. Rechtszekerheid over onze bezittingen is één van de pijlers van goed bestuur.”

Volgens president Bouterse wordt Heikerk ingeschat als een veelbelovende bewaarder die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere verbetering van de efficiëntie en integriteit van het instituut. De president geeft aan dat het vervullen van de functie een grote verantwoordelijkheid is en dat men in zowel Suriname als daar buiten verwacht dat de nieuwe bewaarder een bijzonder hoge mate van professionaliteit aan de dag zal leggen in de uitoefening hiervan.

“De verleidingen die gepaard gaan met het vervullen van de functie zijn heel sterk en vaak zullen mensen u voorhouden dat u oneigenlijke zaken moet uitvoeren,” onderwees het staatshoofd. Hij verwacht echter dat Heikerk standvastig is in het toepassen van de wet en orde.

Heikerk, die in 2010 is afgestudeerd als Master of Law, vindt het een eer om zo een ambt te mogen aanvaarden. Het voelt volgens haar een beetje overweldigend aan, dat het vertrouwen vanuit de regering, de president, in haar gesteld is, dat je weet dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt en die mag uitoefenen. De nieuwe bewaarder zegt dat een belangrijke uitdaging is dat er gewerkt zal moeten worden aan de herziening van wetgeving.

Verder moet er volgens Heikerk ook worden gewerkt  aan het upgraden van het imago van het MIGLIS, omdat dat schade heeft opgelopen, zoals blijkt uit de vele klachten die binnenkomen. Er zijn volgens haar ook andere uitdagingen die samen met het team zullen worden aangepakt. De gemeenschap mag erop rekenen dat de rechtszekerheid  zal worden gewaarborgd, zegt Heikerk. Verder wordt er gewerkt aan digitalisering en automatisering om te zorgen voor een bepaalde efficiëntie. De informatievoorziening, niet alleen naar de overheid toe, maar ook naar het volk toe zal optimaal moeten gebeuren.

Er zijn altijd afleidingen, zegt Heikerk desgevraagd, “maar we kiezen voor het goede. Karakter, integriteit, speelt een belangrijke rol om mensen van ons af te houden.”  Burgers moeten ook weten dat ze geen corruptieve handelingen moeten plegen, vindt Heikerk. Je moet willen of niet, in elk geval durven om nee te zeggen. Heikerk volgt Ricardo Vreden op als hypotheekbewaarder. De president heeft Vreden op 31 mei de laan uitgestuurd vanwege ernstig plichtsverzuim en geconstateerde onregelmatigheden.

Raoul Lith

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February