starnieuws

LVV: Regels naleven bij invoeren dieren en producten

19 Sep, 02:42
Zonder in het bezit te zijn van een veterinaire vergunning is de invoer en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder, diergeneesmiddelen en bepaalde gebruikte dier-gerelateerde voorwerpen naar Suriname, verboden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wijst op de naleving van internationale regelgeving voor transport van dieren en aanverwante producten. Regelmatig worden dieren geïmporteerd zonder daarbij de nodige informatie over regelgeving, ingewonnen te hebben.

De veterinaire vergunning voor de invoer of doorvoer wordt aangevraagd middels het indienen van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier en de bijbehorende documenten bij het secretariaat van het onderdirectoraat Veeteelt. De vergunning wordt verleend, zodra er door de daartoe verantwoordelijke diensten is vastgesteld dat de invoer of doorvoer geen gevaar zal vormen voor de gezondheid van mens en dier in Suriname, laat LVV weten via het Nationaal Informatie Instituut. 

Het internationale transport van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder en diergeneesmiddelen brengt een risico voor de dier- en volksgezondheid met zich mee. Dierziekten kunnen de Surinaamse veestapel aantasten en de volksgezondheid schade toebrengen, zonder adequaat gereguleerde invoer en doorvoer van dieren. Om deze risico’s te minimaliseren zijn er in de Surinaamse wetgeving regels vastgelegd voor de invoer en doorvoer.

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February