starnieuws

Gajadien: Monetaire financiering is structureel geworden

19 Sep, 04:48
Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt het jammer dat de regering structureel de begroting monetair financiert. Er is heftige kritiek geleverd, nadat in maart de regering SRD 670 miljoen had opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit bedrag, 10% van de begroting, is volledig getrokken. Hoewel het bedrag terugbetaald is door de regering, merkt Gajadien tegenover Starnieuws op dat deze kwestie niet in de haak is. 

De politicus merkt op dat het fiscaal beleid nog steeds niet in orde is. Het begrotingstekort is te groot, waardoor de regering weer SRD 648 miljoen heeft getrokken. Maikel Soekhnandan, directeur van de CBvS, zei op Radio ABC, dat dit bedrag ook binnen een termijn van zes maanden terugbetaald moet worden door de regering. Het vorige bedrag is binnen zes maanden afgelost, benadrukt Soekhnandan. Het geld is beschikbaar gesteld op basis van de Bankwet. 

Gajadien merkt op dat de problemen met de koers niet zullen oplossen zolang het begrotingsgat groot blijft, er niet wordt bezuinigd en niet meer export plaatsvindt. De Surinaamse Bankiersvereniging en internationale instituten hebben hiervoor gewaarschuwd. De regeling in de Bankwet over monetaire financiering is zuiver voor tijdelijke overbruggingen, voert de politicus aan. 

"De regering heeft te maken met een permanent tekort aan middelen. Het geld terugbetalen en weer opnemen, is geen kunst," stelt de VHP-topper. Hij blijft erbij dat het fiscaal en budgettair beleid niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er vindt ook veel kapitaalverlies plaats door corruptie en verspilling, concludeert het Assembleelid.  

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February