starnieuws

Meer training in rekenonderwijs nodig voor leerkrachten

18 Sep, 22:14

Enkele gehuldigde leerkrachten met hun presentje. (Foto: RCPR)
45 leerkrachten van 25 scholen verspreid over verschillende districten, hebben in het afgelopen schooljaar deelgenomen aan een pilot rekenproject van de Rotary Club Paramaribo Residence (RCPR), en het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Om te weten te komen in welke mate de leerkrachten de stof zelf beheersten, werd aan het eind van het project een rekentoets van ze afgenomen.  De resultaten wezen uit dat er nog meer getraind moet worden.

Het doel van het project was de rekendidactische vaardigheden van leerkrachten van de zesde klas van het Gewoon Lager Onderwijs ( GLO )  te verhogen. Volgens de organisatoren is het doel bereikt en er wordt nagegaan op welke manier dit project voortgezet kan worden.

In de drie kwartalen van het schooljaar werden 12  verschillende workshops verzorgd door Ewald Levens, Rotarian van Rotary Club of Paramaribo Residence samen met twee co- trainers van het RKBO, namelijk Ellen Gaddum en Jane  Chang. In twee groepen werden in de workshops sommen van verschillende rekendomeinen behandeld, o.a. breuken, meten (lengtematen, oppervlaktematen, gewichtsmaten, inhoudsmaten, wegsommen, klokkijken) kapitaalsommen, schaal, verhoudingen. Veel aandacht is ook geschonken aan het hoofdrekenonderwijs. De deelnemers kregen na elke workshop een handout waarin de opdrachten en de oplossingen didactisch uitgewerkt waren.

Een evaluatie onder de deelnemers aan het eind van het project wees uit dat 90% vond dat de workshops voldeden aan hun verwachting, 84% was tevreden met de inhoud/het niveau en 86% waardeerde de training overall goed tot uitstekend. Vooral met de domeinen breuken en wegsommen, meten hadden de leerkrachten moeite en ze vonden de behandeling daarvan daarom erg belangrijk.

Leerkrachten van de pilot rekengroep die voor de afgenomen toets hoog scoorden (>8,5), leerkrachten die met hun klas goede resultaten gehaald hebben bij de eind GLO-toets (>75% geslaagden voor mulo) en de leerkracht die de hoogste vooruitgang ten opzichte van 2018 heeft geboekt met haar klas (zowel gemiddelde klassencijfer als gemiddelde toetscijfer voor rekenen) werden door Rotary Club Paramaribo Residence beloond met o.a. cadeaubonnen en een tas met inhoud, gesponsord door Rotarians.

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February