starnieuws

Reactie op stuk Sharla Bhagwandin

19 Aug, 08:43
Dit is een open brief aan Sharla Bhagwandin en andere geïnteresseerde medemensen in Suriname.

Ik wil hiermee reageren op het bericht in Starnieuws van afgelopen dinsdag 13 augustus j.l. door mevrouw Sharla Bhagwandin. Laat ik allereerst aan de rest van de lezers uitleggen wat er aan de hand is.

Mijn vrouw en ik hebben praktijken voor fysio en manuele therapie in Nederland. Tevens houden wij spreekuren in het EMC in Rotterdam, het Maasstadziekenhuis en een aantal andere locaties. Eén van onze specialismes is shockwave. Shockwave is een vorm van therapie dat in Nederland valt binnen het domein van de fysiotherapie. Het is, vrij vertaald, een zeer intensieve vorm van massage met mechanische drukgolven door een speciaal hiervoor ontwikkeld apparaat. Het wordt met veel succes toegepast bij mensen met hielklachten en achillespeesproblematiek als onderdeel van de totale fysiotherapeutische behandeling. Het zorgt voor pijndemping en weefselherstel bij peesontstekingen zoals de peesplaatontsteking van de voet en de achillespees.

In Nederland passen wij dit bovendien toe in een multidisciplinaire setting met een podoloog/podotherapeut. Dat is iemand die gespecialiseerd is in het bieden van oplossingen voor voetproblemen onder andere door het aanmeten van een steunzool. Ook kijken wij naar de schoen en naar de looptechniek als totale oplossing.

Nu hebben wij het voornemen om onze kennis en expertise bij wijze van sociaal project naar Suriname te brengen. Het voornemen is om hiervoor geen kosten te rekenen. Wij zijn hiervoor gevraagd door onder andere Surinaamse artsen. Door onze collega’s via het Surinaams genootschap voor fysiotherapeuten zijn wij geattendeerd op het feit dat wij ons daarvoor moeten melden bij het Ministerie van Volksgezondheid. Dat is nu in gang gezet. Daarvoor willen wij het genootschap bedanken. Daarnaast willen wij kijken of we onze vaardigheden en expertise kunnen delen met collega’s.

Mevrouw Sharla Bhagwandin heeft mij voordat wij naar Suriname kwamen een mail gestuurd op 27 juli 2019 waarin zij bekendmaakte en ik citeer: hierbij neem ik de vrijheid te informeren naar het volgende. Recent heb ik van collega's vernomen dat u voor enige tijd in Suriname zal praktiseren in shockwave i.c.m ultrasound. Aangezien dit mijn vakgebied en ook mijn specialisatie is wens ik graag in contact met u te treden en evt langs te lopen een van de dagen bij uw shockwave dagen. Ik las dat u een  shockwave expert bent en het lijkt me dan een unicum om u te zien werken. Ik heb vernomen dat u er 100 srd voor vraagt per consult. Heel fijn voor de Surinaamse gemeenschap om dit even te mogen doen. Succes met uw voornemens. Ik kijk uit naar uw reactie.

Wij hebben hierop gereageerd met “Wij zijn nu niet in de gelegenheid om te reageren, maar nemen in Suriname contact op met u.” Helaas moesten wij afgelopen dinsdagochtend 13 augustus, in Starnieuws lezen dat mevrouw Sharla Bhagwandin een stuk heeft laten plaatsen waarin zij feitelijk de intentie om tot goed overleg te komen heeft laten verbleken tot schone schijn. Laat ik dat zo zeggen zonder in verval te raken in taal en daad zoals zij heeft gedaan. Haar intentie bleek anders.

Laat ons u verder vertellen. Met onze aanpak en met onze apparatuur, expertise en vaardigheden halen wij een slagingspercentage van boven de 95%. Mensen halen bij ons binnen 3 tot 5 behandelingen een afname van pijn die significant is. Significant is als u met pijn op een schaal van 0 tot 10 binnen komt bij ons op minstens 8 en dat u na deze behandelingen minstens 2 punten lager scoort; een 6 dus. Eigenlijk halen wij vrijwel altijd een afname van 50%; een 4 dus. In de afgelopen jaren hebben wij dat bijgehouden en onderzocht en na meer dan 500 patiënten in 4 jaar tijd hebben wij dit percentage kunnen berekenen. Het sluit ook aan bij de wetenschappelijke bewijslast die er is.

In onze praktijken hebben wij ook bewegingswetenschappers in dienst gehad die samen met ons uiteindelijk al 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek hebben bijgehouden. En omdat wij zelf ook onderzoek doen naar shockwave in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar wij binnenkort een groot onderzoek mogen starten op de afdeling Heelkunde onder leiding van dr. M.J. van Rijn, vaatchirurg aldaar. Mevrouw Sharla Bhagwandin meent 2 jaar lang nodig te hebben zoals zij in haar stuk van Starnieuws van afgelopen dinsdag heeft laten weten, waar wij conform wetenschappelijke evidenties gemiddeld 3 tot 5 behandelingen nodig hebben.

Laat ons er dit over zeggen; ik mag hopen dat er ook zorgverzekeraars zijn die meelezen want dan willen wij graag in overleg met hen als wij geregistreerd zijn, omdat wij een goedkopere oplossing kunnen bieden voor de gezondheidszorg in Suriname. Ook heeft zij gemeend ons te moeten neerzetten als masseurs. Niet dat daar iets mis mee is overigens. Maar u begrijpt dat haar intentie een andere was. Daarnaast heeft zij gemeend zich onder valse voorwendselen te moeten melden bij ons aanmeldpunt. Om vervolgens te melden dat wij reeds zouden zijn begonnen met behandelen, aan mensen die hierover gaan en aan wie wij toestemming hebben gevraagd.

Wel, beste mensen, ik wil mij niet verlagen tot het niveau van deze dame die na dit stuk in Starnieuws op social media ook nog spreekt over “die vent”, terwijl zij mij nog nooit heeft ontmoet. Wij geloven in het bundelen van specialistische krachten, multidisciplinair samenwerken en in een positieve instelling. Wij willen ook zeker voorstellen aan onze Surinaamse collega’s dat wij ook in de komende weken dat wij hier zijn, benaderbaar zijn voor overleg. Ook willen wij graag multidisciplinair overleg, mogelijk met podotherapeuten en schoentechnici of instellingen die geïnteresseerd zijn. Voor alle mensen die van onze kwaliteiten op het gebied van voetklachten gebruik zouden willen maken, vragen wij uw geduld tot wij officieel onze diensten mogen aanbieden.

Voor mevrouw Sharla Bhagwandin zou ik willen zeggen dat het een gemiste kans is. Wij hadden graag willen overleggen. Maar nu zij is vervallen in rancune, kift en broodnijd, kunnen wij op dit moment niets anders doen dan haar veel wijsheid en sterkte  toe wensen.

Met vriendelijke groet,
Antonie Gerhard van der Bijl en  Samantha Moerli, fysiotherapeuten, shockwave specialisten en manueel therapeut (master of Science) bij Fysio & Shockwave

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February