starnieuws

Ros National Fisheries verliest kort geding tegen Staat

25 Jul 2019, 11:56
De kortgedingrechter heeft de vordering van Ros National Fisheries op de Staat vandaag afgewezen. Dit houdt in dat de zes Chinese fabrieksschepen die sinds vorig jaar november in Surinaamse wateren zijn, moeten vertrekken. Mark Lall van het Visserscollectief zegt aan Starnieuws dat hij verwacht dat onmiddellijk werk van gemaakt zal worden om de boten te verwijderen. Hij is blij met het verloop van de rechtszaak. 

Na inspectie was gebleken dat de boten niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, had van meet af aan gezegd dat hij de wettelijke regels zou toepassen. Dit beleid is gecontinueerd door zijn opvolger Rabin Parmessar.

De acties om de boten te verwijderen, ligt bij Binnenlandse Zaken, waaronder de Kustwacht valt. Op last van de rechter was er nog geen actie ondernomen. "Ik denk dat de instanties zoals de Kustwacht en het Openbaar Ministerie nu meer grip hebben om de boten te verwijderen uit onze territoriale wateren," zegt Lall. Het is belangrijk dat de boten zo snel mogelijk verdwijnen. Zij liggen nu voor anker in de zone waar aan bevolkingsvisserij wordt gedaan. Ze vormen volgens Lall een obstakel voor het werkgebied van de vissers. 

Advertentie