starnieuws

Vaargeul gestremd; geen beloodsing beladen schepen

26 May, 22:03
De vaargeul is gestremd. Het schip Eastern Bay is vastgelopen aan de monding van de Surinamerivier. Starnieuws verneemt dat het niet mogelijk is om geladen schepen naar binnen te loodsen door de Maritieme Autoriteit Suriname. 

Het is nog niet duidelijk wanneer het mogelijk is om het schip vlot te krijgen. De waterstanden in de rivier zijn vrij laag door de maanstand (laatste kwartier). De hoge waterstanden zijn in de nacht. Dat maakt het moeilijker om het vaartuig los te krijgen. 

Intussen zijn diverse betrokkenen uit de scheepvaartsector geïnformeerd over het aan de grond zitten van het schip. Hoe lang de situatie zal duren, kan nog niet worden ingeschat. "U wordt tijdig in kennis gesteld als de situatie  is veranderd," meldt de 'chief pilot' van de MAS aan belanghebbenden. 

Advertentie

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February