starnieuws

BTW gaat niet meer in op 1 juli

15 Apr 2018, 21:51
De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) gaat niet meer in per 1 juli. Het ministerie van Financiën maakt bekend dat de invoeringsdatum verschoven is. Het is nog niet duidelijk wanneer de BTW ingaat.

"De redenen van de verschuiving zijn gelegen in de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke, nog door te voeren processen. Om de BTW volledig te kunnen invoeren zijn optimalisering van bovengenoemde activiteiten bij de Belastingdienst van eminent belang," zegt het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut.

"Aangezien het ministerie voorstander is van een effectieve, efficiënte en goed voorbereide implementatie van het BTW systeem, heeft zij gemeend dit besluit te moeten nemen. Bovendien zou een niet goedgeorganiseerde uitvoering van het nieuwe systeem de thans bereikte stabiliteit en economische ommekeer, ernstig kunnen verstoren. De voorbereidingen om uiteindelijk de BTW in te voeren gaan gestaag verder en de gemeenschap zal regulier geïnformeerd worden over de gemaakte vorderingen via de officiële informatiebronnen."

Advertentie