starnieuws

Surinaamse bedrijven in Compete Caribbean competitie

15 Jan 2018, 10:14
Vijf projectvoorstellen afkomstig van bedrijven uit Suriname, hebben de finale van de competitie van de Caribbean Partnership Facility (CCPF) 2018, bereikt. Compete Caribbean 2018 is een competitie waaraan 91 bedrijven uit het Caribisch Gebied deelnemen. In de finale van een der categorie op 19 januari, zullen acht finalisten afkomstig uit Belize, Dominica, Grenada, Jamaica en Suriname, het tegen elkaar opnemen en hun projectvoorstel bepleiten via een Live Pitch vanuit Barbados. De vijf beste projectvoorstellen worden gekozen en komen in aanmerking voor een financiering van de verdere ontwikkeling en opstelling van het projectdossier ten behoeve van de uitvoering van het projectvoorstel. Het gaat om een financiering tot US$ 400.000.

Er wordt in twee categorieën gestreden te weten: ‘Productiviteit en innovatie in bedrijven in de private sector’ en ‘Verbetering van het bedrijfs- en innovatieklimaat.’ In de eerste categorie doen twee groepen Surinaamse bedrijven mee met de initiatieven: Suriname High Value Natural Products, (ingediend door een cluster van zeven bedrijven) en Promotion & Enhancement of the North Commewijne Tourism Destination (een cluster van meer dan 15 bedrijven). In de andere categorie zijn drie Surinaamse voorstellen al positief beoordeeld, te weten: Roadmap Improving Doing Business Indicators in Suriname, Solve business climate and innovation bottlenecks and propose and implement solutions, in fisheries, poultry, hotels and packaging in Suriname en het voorstel, Reduce the obstacles to registering property in Suriname. Het projectvoorstel “Solve business climate and innovation bottlenecks and propose and implement solutions, in fisheries, poultry, hotels and packaging in Suriname” is inmiddels in aanmerking gekomen voor een financiering van de verdere ontwikkeling en opstelling van het projectdossier ten behoeve van de uitvoering van het projectvoorstel.

Compete Caribbean, is opgezet om economische groei te bevorderen door de particuliere sector in de Cariforum-landen te versterken. Getracht wordt economische groei te verbeteren door de productiviteit te verhogen, innovatie te bevorderen en regionale producten en diensten concurrerend op de wereldmarkt te positioneren. De private sector, publieke en non-profit organisaties worden bijeengebracht om innovatieve en praktische oplossingen te bieden aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Wat moet leiden tot verhoging van productie, productiviteit, innovatie, toename van de export, banen, deviezen inkomsten en diversificatie van de economie.

De winnende vijf projectvoorstellen komen in aanmerking voor financiering tot een bedrag van maximaal US$ 400.000,- via een fonds dat is opgericht door de Inter-American Development Bank (IDB), het Britse ministerie voor Internationale Ontwikkeling en de Caribbean Development Bank (CDB). Ook wordt gewerkt aan verbetering van het wettelijk, institutionele en regelgevende kader.
Mede hierdoor wordt de private sector gefaciliteerd om concurrerende goederen en diensten van hoge kwaliteit te leveren voor de lokale markt en voor export. Als motor van de economie zal de private sector dan een grotere bijdrage en toegevoegde waarde kunnen leveren aan de economische groei en sociale vooruitgang in Suriname. De private sector zal binnen een kader voor duurzame ontwikkeling, daardoor ook een grotere bijdrage kunnen leveren aan de geleidelijke integratie van Suriname in de regionale en wereldeconomie. Dit meldt Kenneth Foe-A-Man, Focal Point in Suriname van Compete Caribbean Partnership Facility.

Advertentie

Tuesday 26 September
Monday 25 September
Sunday 24 September