starnieuws

Regering vraagt DNA verruiming schuldplafonds

14 Nov 2016, 08:52
De regering zal De Nationale Assemblee (DNA) deze week nog vragen voor aanpassing van de Wet op de Staatsschuld. Het obligoplafond voor de staatsschuld dient volgens de regering van 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tijdelijk verruimd te worden naar 80%. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft medio oktober het voorlopige cijfer voor het BBP van 2015 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het BBP in reële termen met ongeveer 3% is gedropt.

De regering voert aan dat verhoging van de plafonds noodzakelijk is omdat de schuld in SRD waarde gerekend tegen de hoge koersen is gestegen, terwijl het BBP juist is gedaald door de negatieve groei. Het huidige plafond voor de staatsschuld van 60% van het BBP dreigt in gevaar te komen en hiermee de mogelijkheden om gezond schuldbeleid te voeren, zegt het ministerie van Financiën in een persbericht.

In de Wet op de Staatsschuld staat dat de obligoplafonds berekend worden met het laatst gepubliceerde cijfer voor het BBP door het ABS en met de wisselkoers geldig op het einde van dat jaar. De regering zal DNA vragen om het totale plafond te verhogen tot 80% van het BBP. Het plafond voor de binnenlandse schuld wordt dan tijdelijk opgetrokken van 25% naar 30% en de buitenlandse schuld van 35% naar 50%.

Uit de cijfers van het ABS blijkt dat nominaal BBP gekrompen is naar SRD 16.7 miljard in 2015. In 2014 was het BBP SRD 17.3 miljard (in reële termen ongeveer 3 procent). De US$-wisselkoers per eind 2015 daarentegen noteerde SRD 4,04 tegenover SRD 3,35 in 2014. De sterke depreciatie van de munt (boven 7 SRD voor de Amerikaanse dollar) en verdere economische afzwakking in 2016 (verwachtingen zijn een val van 8-10 procent van het BBP) pleiten eveneens voor de plafondverruiming. De nieuwe limieten zijn realistischere ankers gelet op de recente ongunstige economische ontwikkelingen, meent de regering.

De overheid verwacht hiermee de nodige rust en ruimte te heroveren om gezond schuld- en financieel beleid te kunnen voeren. Geanticipeerd wordt op toekomstige ontwikkelingen waarbij de groei weer positief zal zijn en naar prudentie de plafonds weer neerwaarts kunnen worden bijgesteld.

Advertentie

Friday 30 July
Thursday 29 July
Wednesday 28 July