starnieuws

Frankrijk hoort Suriname aan over klimaatverandering

18 Sep 2015, 07:33

Frankrijk's reizende ambassadeur Jean Mendelson is in Suriname om de standpunten en zorgpunten aan te horen over klimaatverandering. (Foto: Ranu Abhelakh)
Suriname is een specifiek en uniek land. “De autoriteiten hier zijn heel erg bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering,” zegt Frankrijk's reizende ambassadeur Jean Mendelson. Hij is nu in Suriname om sociaal-maatschappelijke groepen aan te horen over klimaatverandering. “Ik wil weten hoe zij denken, wat hun mening is, welke zorgpunten zij hebben en wat hun verwachtingen zijn”, zegt hij in gesprek met De West en Starnieuws.

Frankrijk is over 100 dagen gastland van de 21ste VN-klimaatconferentie (COP21) en zal deze ook voorzitten. Verschillende Surinamers hebben de Franse ambassadeur gewezen op de karakteristieke eigenschappen van het land. “Suriname wordt heel erg bedreigd door een situatie waar het land totaal niet debet aan is.” Hij onderlijnt dat als andere landen en hun industrieën op dezelfde voet als nu doorgaan, de zeespiegel zal stijgen. “Dat betekent het einde voor de Surinaamse kuststreek.” Niet alleen landbouwgronden gaan verloren, maar geheel Paramaribo. “99% van de bevolking moet vluchten naar hoger gelegen gebieden in het binnenland. Dit leidt weer tot het open kappen van bossen om mensen te kunnen accommoderen.” Om geografische redenen denkt Mendelson dat de situatie erger is in Suriname en Guyana, en minder voor Frans Guyana.

Verrassend
De Franse ambassadeur reist vanaf maart heel Latijns-Amerika en de Caribbean af, om standpunten aan te horen. Hij moet nog drie landen aandoen. Het bezoek aan Suriname is erg verrassend voor hem. Verschillende landen hadden andere zorgpunten, zoals El Nino, geeft hij aan, maar Suriname is het meest specifiek geweest. “Suriname behoort tot de vijf landen in de wereld met een ‘Low Zone Coastal Line’, dat maakt de situatie ernstiger.” Mendelson geeft aan dat met name Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hierop heeft gewezen. Zij vindt dat Suriname recht heeft op financiële ondersteuning van de internationale wereld als compensatie voor het intact houden van de bossen. En technische hulp bij de voorbereiding en aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Deze stelling komt overeen met de gedachte van Frankrijk. Er moet een duidelijke strategie komen over de financiële ondersteuning in de strijd tegen klimaatverandering. De ambassadeur kan zich terugvinden in de zienswijze van Suriname. “Suriname helpt de wereld. Je hebt maar één hand nodig, misschien nog één vinger, om te tellen hoeveel landen een negatieve uitstoot hebben.”

Akkoord klimaatopwarming
Tijdens de COP21 wil Frankrijk met vertegenwoordigers uit de hele wereld een akkoord bereiken over de klimaatopwarming. Er bestaat geen plan, want de onderhandelingen lopen nog. “Wij weten nog steeds niet of wij moeten streven dat de stijging van de temperatuur beperkt kan worden tot 2°C of zelfs naar 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.” Een ander belangrijk punt is de fundamentele discussie over financiering en gebruik van technologie. Tot drie jaar geleden twijfelde men nog of er wel of geen sprake was van klimaatverandering.

Na ellenlange discussies erkende partijen dit immense probleem. Toen vervolgde men die discussies met ‘wie is hiervoor verantwoordelijk: wij mensen, de natuur of God’. Volgens Mendelson is het leeuwendeel van de wereld het met elkaar eens: de mens is verantwoordelijk. Deze erkenning was niet vanzelfsprekend. Wij zijn politiek verantwoordelijk en aan ons zelf verplicht het probleem te erkennen en oplossinggericht te werken, stelt hij. “Kijk naar je huid, die bevestigt klimaatverandering.”

Cop21 mag niet falen
Frankrijk doet er alles aan om te voorkomen dat de COP21 ‘faalt’ en er geen gerichte resultaten worden geboekt. Zo zijn deelnemende landen opgedeeld in vier wereldzones en doen vier ambassadeurs belast met klimaatverandering, het voorbereidingswerk. Zij verzamelen standpunten, proberen meer bewustzijn te creëren en stakeholders te informeren over het belang van deze conferentie. Mendelson zegt dat alle verzamelde informatie in een rapport komt voor de Franse minister van Buitenlandse Zaken (voorzitter COP21). Die speelt de informatie door aan de VN secretaris belast met de klimaatconferentie.

Mendelson die vanaf maandag in Paramaribo is, heeft behalve Simons, ook gesproken met minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, Sieuwnath Naipal, vertegenwoordigers van het NIMOS en Conservation International. Na een bezoek aan Guyana, zal hij bij terugkeer in Paramaribo op vrijdag, zich oriënteren in het Weg naar Zee gebied. Leden van het Kabinet van de President, Naipal en andere milieudeskundigen zullen hem hierbij vergezellen.

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July