starnieuws

‘Legalisatie van marihuana schadelijk voor samenleving’

25 Jun 2014, 02:00

Carlo Lansdorf van het Rehabilitatie Centrum voor Drugsverslaafden van Stichting De Stem, met enkele bestuursleden.
Marihuanagebruik moet niet worden gelegaliseerd. Ook de teelt, import, export, handel en bezit van de drug moet verboden blijven. Dit is de mening van de oprichter van het Rehabilitatie Centrum voor drugsverslaafden van Stichting de Stem, Carlo Lansdorf. “Legalisatie geeft een verkeerd signaal. Marihuanagebruik is schadelijk voor de gezondheid en veroorzaakt maatschappelijke schade.”

Lansdorf plaatst marihuanagebruikers in drie categorieën: de groene, gele en rode. De beginner is groen, de veelgebruiker geel en de ernstig verslaafde rood. De veelgebruikers vormen de grootste groep. Deze categorie is nog net instaat om ondanks het drugsgebruik een redelijk sociaal leven te leiden. Aan de andere kant zijn de gelen zeer kwetsbaar. Zij zijn op weg door te stromen naar de rode zone, een probleemgeval te worden.

Negatieve gevolgen
Het stoort Stichting De Stem, dat de roep om marihuana te legaliseren steeds luider klinkt. Deze tendens moet beteugeld worden want legalisatie zal niet het gewenste effect opleveren, meent Lansdorf. Integendeel zal het zeer negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de volksgezondheid en het maatschappelijk leven.

Lansdorf: “Marihuanagebruik leidt onder andere tot het verlies van zelfbeheersing. Misbruik maken van iets is altijd een symptoom van gebrek aan zelfbeheersing. Marihuana werkt verslavend. Het beweegt de gebruiker tot herhaalde consumptie. Het risico om te vervallen in verslaving en excessief gebruik is dus in het middel aanwezig met alle gevolgen van dien. Marihuana beïnvloedt de psyche van de mens en daardoor het gedrag. De gebruiker wijkt af van normale doen en denken. Natuurlijk is de afwijking nog van vele andere factoren afhankelijk. Wat we ook in ogenschouw moeten nemen is dat het gebruik latent aanwezige psychische stoornissen naar boven haalt. Ik geloof ook dat het ook vooral bij jongeren de latent aanwezige bereidheid tot afwijkend gedrag stimuleert.”

De ervaringsdeskundige in behandeling van drugsverslaafden is er niet zo zeker van, dat de criminaliteit zal verminderen door legalisatie. Nog minder gelooft hij dat de economie daarvan zal profiteren. Volgens hem is het een feit, dat de mens de verantwoordelijkheid niet aankan. Excessief gebruik of misbruik, zijn niet denkbeeldig. De mens moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen.
Lansdorf is tevens apostel van Kinderen van het Licht Ministries. Hij zegt oor te hebben voor wetenschap en onderzoek, maar uit religieuze overtuiging tegenstander te zijn van drugsgebruik. “De maatschappij zal vroeg of laat opdraaien voor de gevolgen en de kosten van legalisatie en eigen keus”, herhaalt hij stellig.

Advertentie

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October