starnieuws

AWB-voorzitter blij met verhoging minimumloon

21 Jul, 08:30

Armand Zunder, voorzitter van AWB

Armand Zunder, voorzitter van de Algemene Werknemers Bond (AWB) zegt aan Starnieuws blij te zijn met de verhoging van het minimumloon van SRD 6.14 naar SRD 8.40. ‘Het werd zo langzamerhand tijd want de groep werkende armen onder de wrokomans werd met de dag groter’. De vakbondsleider is ook gelukkig dat er in de wet het instituut van een loonraad is opgenomen dat door experts op het gebied van het berekenen en vaststellen van het minimumloon zal worden ingevuld. 


De AWB-voorzitter wijst er op dat het laatste minimumloon per 1 januari 2017 was aangepast wat betekent dat eigenlijk
het nieuwe minimumloon met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 zou moeten worden aangepast. Hij heeft echter begrip voor het besluit dat genomen is in De Nationale Assemblee om naar 1 maart 2019 terug te gaan. Hiermee is aangetoond dat ook rekening is gehouden met de werkgevers die het minimumloon hoe dan ook moeten opbrengen. Hierdoor is eigenlijk ook rekening gehouden met de werkgevers die hun werkers zelfs minder dan het bedrag van SRD 6.14 per uur betaalden.

Zunder roept werknemers die aan het eind van de volgende maand geen aanpassing van hun salaris naar ten minste de hoogte van het aangepaste minimumuurloon hebben ontvangen om zich aan te melden bij de AWB om hun belangen te behartigen. Ook wrokomans die geen arbeidsovereenkomst of geen loonstrook van de werkgever ontvangen kunnen zich aanmelden. Dan zijn er nog wrokomans van wie de pensioengelden en andere secundaire verplichtingen door werkgevers worden ingehouden, maar niet of niet op tijd aan de autoriteiten worden overgedragen. Om maar niet te spreken over het niet volgens de wet berekenen van vakantiedagen, vakantiegelden en ga zo maar door.

De vakbondsleider stelt ook dat met ingang van de maand oktober aanstaande AWB van start zal gaan om informatie aan elke wrokoman die hier belangstelling voor heeft over de 16 arbeidswetten die de afgelopen jaren in DNA zijn 
aangenomen te verstrekken. AWB heeft al enige maanden geleden een verzoek bij het ministerie van Arbeid hieromtrent ingediend om deskundigen hiervoor ter beschikking te stellen. AWB vindt dat zelfs op het niveau van de individuele werknemer in een bedrijf goed op de hoogte moet zijn van haar/zijn rechten en plichten op het vlak van de
arbeidsverhoudingen.

Monday 16 December
Sunday 15 December
Saturday 14 December