starnieuws

Abdoel: Innemen standpunten Alcoa-deal voorbarig

21 Jul, 00:00

Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.
De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) zal haar eigen standpunt bepalen bij de beoordeling van de ontwerpwetten/overeenkomsten over de Alcoa deal. De fractie heeft in voorbereiding van de ontwerpwetten/overeenkomsten zich breedvoerig laten bijstaan door externe deskundigen aangetrokken door De Nationale Assemblee. Dit zegt Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, in gesprek met Starnieuws. 

Die deskundigen hebben de wetten/overeenkomsten voor de leden uitgeplozen. Het onderzoeksrapport en de onderzoeksbevindingen van de externe deskundigen zijn al aan de leden van De Nationale Assemblee gepresenteerd.  
"Deze zaken zullen breedvoerig door de leden van de fractie met de regering worden besproken. De fractie zal zich, zoals dat altijd het geval is, laten leiden door het nationaal belang. Tot nu toe zijn de nadelen van de ontwerpwetten/overeenkomsten besproken en zijn die uitgebreid belicht. De fractie is ook bezig om de voordelen van de ontwerpwetten/overeenkomsten te bestuderen. Op basis daarvan zal er door de fractie een besluit genomen worden. De fractie zal zich in deze laten leiden door de feitelijke realiteit, de wijzigingsvoorstellen, de uitleg van de regering en de wijzigingen die nog in de ontwerpwetten/overeenkomsten gebracht zullen/kunnen worden," legt Abdoel uit. 

Vaststaat dat er een paar zaken zijn die zeker gewijzigd dienen te worden in de overeenkomsten. Deze zaken zullen ook voorgelegd worden aan de regering. De aansprakelijkheidsclausules en regelingen ten aanzien van de milieu zijn een paar daarvan, merkt de politicus op. 

De fractie biedt wel de garantie dat over al deze zaken uitgebreid gediscussieerd zal worden, alvorens zij tot een besluit komt. Het innemen van standpunten op dit moment is volgens de NDP-fractievoorzitter voorbarig. "De fractie zal zich in deze kwestie niet door emoties laten leiden of door halve waarheden. Wij gaan ons goed, uitgebreid en deskundig laten informeren, beide kanten de munt bekijken, het proces van dialoog uitputtend gebruiken alvorens wij een tot een standpunt komen," stelt Abdoel. 

Monday 16 December
Sunday 15 December
Saturday 14 December