starnieuws

Recht heeft z'n beloop gehad in zaak Hardjoprajito en Naarendorp

15 Jun, 13:13
Na 39 jaar is er nu eindelijk in twee zaken een vonnis in het 8 decemberstrafzaak. John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp, die ministers waren op 8 december 1982, zijn door kantonrechter Alida Johanns vrijdag vrijgesproken. Hugo Essed, gemachtigde van de nabestaanden, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het recht zijn beloop heeft gehad in deze twee zaken. "De nabestaanden hadden geëist dat recht moet geschieden en dat alle verdachten vervolgd en berecht moeten worden, zoals in alle andere gevallen van moord," stelt Essed. 

De jurist geeft aan dat er vervolgd is en uiteindelijk, zij het na 39 jaar, ligt er nu een rechterlijke beslissing. Deze verdachten zijn vrijgesproken. Het is volgens de jurist logisch dat de vrijgesproken personen niet in hoger beroep zullen gaan. Ook is het zeer onwaarschijnlijk dat het Openbaar Ministerie  hoger beroep zal aantekenen. Dan zijn er dus geen rechtsmiddelen meer open en kan er geen verdere of nieuwe vervolging meer plaatsvinden. Deze twee zaken zijn daarmee op een eindpunt gekomen.

De nabestaanden hebben volgens Essed wel kritiek op het feit dat het Openbaar ministerie in deze strafzaak voor de kantonrechter in het tweede kanton, in feite niets nieuws heeft toegevoegd. “Het Openbaar Ministerie heeft zich beperkt tot gebruik van de resultaten van het gerechtelijk voor onderzoek, tussen 2000 en 2004. Ook heeft de openbare aanklager dat toch als één en ondeelbaar moet worden beschouwd, geen gebruik gemaakt van de inzichten van de auditeur militair in de strafzaken voor de Krijgsraad”, voert de advocaat aan. 

Niettemin is Essed van oordeel “dat niet getwijfeld mag worden aan de integriteit van het Openbaar ministerie, ook al zijn we het niet eens met het resultaat. Als volgens het Surinaams strafrecht dit het eindpunt is, dan verwacht ik dat de nabestaanden zullen buigen voor de rechter. Dat is wat van iedere burger in de rechtsstaat Suriname verwacht wordt”.