starnieuws

Leider Hong Kong buigt voor druk, wetvoorstel uitgesteld

15 Jun, 11:11

Carrie Lam, de leider van Hong Kong, reageert tijdens een persconferentie. (Foto: Reuters)
De leider van Hong Kong, Carrie Lam, heeft vandaag een wetsvoorstel dat uitlevering naar het vasteland van China mogelijk zou maken, voor onbepaalde tijd uitgesteld. De dramatische ommezwaai van Lam volgt nadat de woede over de wet de grootste en meest gewelddadige straatprotesten van de stad in tientallen jaren teweegbracht.

De uitleveringswet die betrekking had op de zeven miljoen inwoners van Hong Kong, alsmede op buitenlandse en Chinese staatsburgers daar, werd door velen gezien als een bedreiging voor de rechtsstaat in de voormalige Britse kolonie. Een miljoen mensen marcheerden afgelopen zondag door Hong Kong om tegen het voorstel te protesteren. Volgens de organisatoren van het protest waren het de grootste betogingen in de stad sinds de massale bloedige pro-democratische demonstraties rondom het Tiananmen-plein in Beijing op 4 juni 1989.

De demonstraties gingen de hele week door en werden gewelddadig. De ordetroepen reageerden met traangas, rubberen kogels en waterkannonnen. De Aziatische financiële hub werd in beroering gebracht door de chaos en legde een zware druk op Lam.

"Na herhaalde interne beraadslagingen in de afgelopen twee dagen, kondig ik nu aan dat de regering heeft besloten om de wetswijziging uit te stellen, onze communicatie met alle sectoren van de samenleving opnieuw te starten, meer uitleg te geven en te luisteren naar verschillende opvattingen van de samenleving," vertelde Lam op een persconferentie. In haar eerste publieke optreden of opmerkingen sinds woensdag zei ze dat er geen deadline was, waardoor het proces daadwerkelijk voor onbepaalde tijd werd opgeschort.

Politieke tegenstanders verzochten het voorstel volledig te schrappen. De organisatoren van het protest zeiden dat ze op zondag een nieuwe betoging zouden houden om het aftreden van Lam te eisen. De ommekeer was een van de belangrijkste politieke omslagen onder publieke druk van de regering van Hongkong sinds Groot-Brittannië het gebied in 1997 teruggaf aan China. Het besluit trekt het vermogen van Lam om de stad te leiden, in twijfel. Het verlichtte mogelijk ook een ongewenst probleem voor de leiders in Beijing, die worstelen met een vertragende economie en een slopende handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Toen ze herhaaldelijk werd gevraagd of ze zou aftreden, vermeed Lam direct te antwoorden en deed een beroep op het publiek om "ons een nieuwe kans te geven". Ze zei dat ze al decennia lang een ambtenaar was en nog steeds werk had dat ze wilde doen. Ze voegde eraan toe dat ze "diepe droefheid en spijt voelde dat de tekortkomingen in ons werk en verschillende andere factoren hebben geleid tot substantiële controverses en geschillen in de samenleving".

Afgezien van de publieke verontwaardiging, had het voorstel tot uitlevering sommige tycoons van Hong Kong aangezet om hun persoonlijke rijkdommen in het buitenland te plaatsen. De beraadslagingen over de uitleveringswet begonnen in februari en Lam had gepusht om het in juli erdoor heen te krijgen.

Sunday 17 November
Saturday 16 November
Friday 15 November