starnieuws

President wijst op noodzaak productie in Nickerie

15 Jun, 00:00

President Desi Bouterse spreekt schoolkinderen toe bij de Henarbrug. Het lopen over de brug was de eerste activiteit van het werkbezoek aan Nickerie.

De Krappahoeklaan zal worden bestraat. De herstart hiertoe heeft de president gegeven. Hij benadrukt het belang van infrastructuur en productie.

Na de officiële opening van visverwerkingsbedrijf Orbilo, krijgen de genodigden een rondleiding door het bedrijf.

Assembleelid William Waidoe zit op de eerste rij bij de officiële opening van het visverwerkingsbedrijf van Pritipaul Singh.
De Henarbrug heeft dringend onderhoud nodig. De 4 kilometer lange Krappahoeklaan en Radjastanweg (700 meter) worden deze keer zeker bestraat en niet zoals vijf jaar geleden het werk beginnen en niet afmaken. Dat lag aan de crisis waarmee het land te maken kreeg, legt president Desi Bouterse uit in Nickerie. Vrijdag heeft Bouterse ook het visverwerkingsbedrijf, Orbilo van Pritipaul Singh officieel geopend. De ondernemer zei dat hij zeven SK-trawlers heeft, maar graag nog drie vergunningen wil hebben. 

De president zei dat de ondernemer floreert. Hij adviseerde hem om een goed gesprek te hebben met minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die ook aanwezig was bij de opening. Parmessar heeft al diverse keren aangegeven dat er geen nieuwe visvergunningen verstrekt zullen worden tot 2020. Er moet eerst een evaluatie komen van de sector. De president en Ivan Graanoogst hebben als dank een gouden medaille gekregen van de ondernemer, met het logo van het bedrijf. Graanoogst heeft Singh ondersteund tijdens het proces om het bedrijf op te zetten. Singh heeft zijn blijdschap over dat de president de opening van zijn bedrijf verricht, niet onder stoelen of banken gestoken. Dit was zijn grootste wens. 

Het werkbezoek aan Nickerie is begonnen met het lopen over de Henarbrug. Hiervoor waren er ook schoolkinderen met vlaggetjes aanwezig. De president merkte op dat het veertig jaar geleden is dat de brug is gebouwd, maar dat er nog veel onderhoudswerk te verrichten is. Hij vindt het een emotioneel moment om over de brug te lopen, zoals dat decennia geleden ook is gebeurd samen met schoolkinderen. Bouterse heeft toegezegd dat de brug zal worden opgeknapt.

Bij het startsein voor het bestraten van de Krappahoeklaan en Radjastanweg heeft de president aangegeven dat het nu beter gaat met de economie. Daarom kan nu de herstart van het werk beginnen. Infrastructuur is belangrijk en ondernemers moeten investeren in de productie, benadrukt Bouterse. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie garandeert dat het werk binnen vier maanden zal worden opgeleverd. De president merkt op dat hij sneller terug wil komen om de weg te openen. 

In de vijf jaar zijn de wegen alleen maar veel erger geworden. Bewoners van de omgeving vertellen dat in de regentijd kinderen niet naar school kunnen gaan. Zij hebben er wel geloof in dat het deze keer niet alleen bij een startsein zal blijven, aangezien de president bij de plechtigheden aanwezig is. Chotkan deelt mee dat ook de zandwegen van Nickerie die in slechte staat zijn, zullen worden aangepakt. Het bestek wordt voorbereid, waarna de openbare aanbesteding zal worden gehouden. Net als de president benadrukt de bewindsman dat infrastructuur belangrijk is voor ontwikkeling. Daarom wordt de infrastructuur landelijk aangepakt, legt Bouterse uit. 

Sunday 17 November
Saturday 16 November
Friday 15 November