starnieuws

Natalie Accord-Liu president-commissaris Grassalco

14 Jun, 17:48

Staand v.l.n.r.: President-directeur van NV Grassalco, Linus Diko en de rvc-leden Paul Misdjan, Lesley Winter en Kenneth Goenopawiro.
Zittend v.l.n.r.: President-commissaris Natalie Accord-Liu, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto en rvc-lid Felicety Bemmel. (Foto: Grassalco)
Linus Diko is door de algemene vergadering van aandeelhouders donderdag benoemd tot nieuwe president-directeur van NV Grassalco. Natalie Accord-Liu is de nieuwe president-commissaris. Deze functie werd tot donderdag bekleed door Diko. Hij nam waar als president-directeur, toen zijn voorganger, Sergio Akiemboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen werd.

De overige leden van de nieuwe Raad van Commissarissen zijn Paul Misdjan, Felicety Bemmel, Kenneth Goenopawiro en Lesley Winter. Goenopawiro en Winter zijn nieuw in de raad. Minister Akiemboto vroeg de raad de weg die het Staatsmijnbouwbedrijf jaren terug is ingeslagen, voort te zetten. “Ik verwacht dat u Grassalco verder zal laten groeien dan wat mijn bijdrage is geweest als directeur,” meldt het bedrijf in een persbericht. 

De Staat Suriname is de enige aandeelhouder van het Staatsmijnbouwbedrijf en werd tijdens algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd door minister Akiemboto. Op de meeting zijn ook de jaarverslagen van 2014, 2015 en 2016 in behandeling genomen en goedgekeurd. De winstbestemming is bekrachtigd en toegevoegd aan de algemene reserve. Decharge is verleend aan de directie voor het gevoerde beleid. De gerealiseerde inkomsten voor belastingen voor 2016 bedroegen SRD 49,8 miljoen. In 2015 was dat nog SRD 10.6 miljoen, 11 procent hoger dan in 2014.

De stijging van de internationale goudprijzen heeft het resultaat in 2016 positief beïnvloed. Die zijn veel hoger uitgevallen dan geprognogtiseerd. De afhandeling van de jaarverslagen van 2017 en 2018 zijn nu in voorbereidingen. Het is de bedoeling om deze tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering die voor eind dit jaar op programma staat goedgekeurd te krijgen. Daarmee zal het bedrijf de achterstand in jaarverslagen hebben ingehaald.

De belangrijkste opbrengsten van Grassalco worden verkregen uit ontvangsten uit royalty's die voortvloeien uit de Delfstoffen overeenkomst met IamGold/Rosebell Gold Mines. Diko zegt dat ook onder zijn leiding het uitgestippeld beleid dat Akiemboto in 2011 is aangevangen zal worden voortgezet, c.q. worden versneld. Hij zal zich blijven inzetten om het portfolio verder te diversificeren door meer commerciёle activiteiten toe te voegen en zodoende de afhankelijke positie van royalty's op te vangen. Onlangs vond in dit kader de officiёle opening plaats van de eerste dochteronderneming, het plantvermeerderingsbedrijf InVitroPlants Grassalco in Commewijne. Om meer inkomsten te genereren zal de steenslagoperatie- en verkoop verder worden geprofessionaliseerd. Andere projecten liggen in de pijplijn of worden voorbereid.

Sunday 17 November
Saturday 16 November
Friday 15 November