starnieuws

Alle geld voertuigenbelasting naar districten/Wegenautoriteit

25 Mar, 15:51
Tot nu toe is ruim SRD 52 miljoen ontvangen aan rij- en voertuigenbelasting. In de wet is opgenomen dat minstens 10% van de opbrengst zal worden besteed aan de Wegenautoriteit. Na de eerste regeringsevaluatie is besloten alle opbrengsten te besteden aan de districten en de Wegen Autoriteit, zodat er diverse hoognodige infrastructurele werken kunnen worden uitgevoerd. Dit meldt het ministerie van Financiën in een persbericht. Voorlopig zal er ook geen controle plaatsvinden.

Maatschappelijke groepen hebben Financiën erop gewezen, dat er in de wet zaken zijn opgenomen die kritischer tegen het licht dienen te worden bekeken. Zo zou er sprake kunnen zijn van een dubbele belasting van voertuigen met aanhangwagens. Verder zullen de strafbepalingen na consultatie met de procureur-generaal worden aangescherpt. Het ministerie van Financiën zal dit jaar nog voorstellen doen om bepaalde wijzigingen aan te brengen, waardoor de wet naadloos kan aansluiten bij de maatschappelijke behoeften.

De wet is door De Nationale Assemblee in augustus 2018 goedgekeurd en is vanaf januari 2019 van kracht. Door de signalen uit de samenleving heeft de regering toen gemeend de betalingsperiode te verruimen tot en met 28 februari 2019. Bij de uitvoering van de controle is de instructie gegeven om sancties voorlopig achterwege te laten, doch een dringend beroep te doen op burgerzin voor het nakomen van de betalingsverplichting. Verscherping van de controle zal, na aanpassing van de strafbepalingen in de wet, in de tweede helft van het jaar plaatsvinden.

Aan de districtscommissarissen zal worden gevraagd om samen met de structuren in het district een meldpunt op te zetten. De samenleving kan bij dit meldpunt terecht om hun hulpvraag over de infrastructuur in hun respectievelijke woonomgeving te deponeren. Gaandeweg het traject zal een website worden gebouwd, waarbij transparant inzicht zal worden verstrekt over hoe alle ontvangen middelen worden besteed.