starnieuws

Werkgroep start met inventariseren stembureaulocaties

18 Feb, 22:52

Soraya van den Berg van de werkgroep Legger. (Foto: Biza/NII)
De werkgroep Legger is gestart met het identificeren en inventariseren van stembureaulocaties in Paramaribo. Het bestand - de legger - van stembureaus per district en per ressort wordt hierbij bijgewerkt, waarbij ook rekening wordt gehouden met een goede verdeling van kiezers per stembureau. “Naast de oproepingskaarten en kiezerslijsten is de legger van eminent belang voor de verkiezingen”, zegt Soraya van den Berg van de werkgroep.

In de werkgroep zitten Van den Berg, Martin Towikromo en het hoofd van de afdeling Straatnamen en Huizennummering, Kisoor Maharadjdien. De legger is een bij wet opgenomen en vastgesteld bestand voor de verkiezingen. In artikel 22 van het Kiesbesluit staat dat voor elk van de 62 ressorten waarin Suriname is verdeeld, er een of meer stembureaus zijn die per kiesdistrict worden ingedeeld door een per beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken gewaarmerkte legger.

De werkgroep moet voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020, een betrouwbare legger produceren. Zo moeten de ingezette stembureaus voldoen aan vastgestelde voorwaarden, zoals onder andere het toegankelijk zijn voor eenieder, goede sanitaire voorzieningen hebben, goede parkeergelegenheid en doorkijkmogelijkheden om van buitenaf de handelingen van het stembureau gade te slaan.

De leden van de werkgroep werken nauw samen met districtscommissarissen (dc's). Na de veldwerkzaamheden door de dc’s, moet de werkgroep een lijst geven van de stembureaus die nog intact zijn. Afhankelijk van de kiezersgroei in de periode tussen de vorige verkiezingen en de aanstaande verkiezingen, zal de werkgroep op zoek gaan naar nieuwe locaties, meldt de voorlichting van Binnenlandse Zaken, via het Nationaal Informatie Instituut.

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June