starnieuws

DA’91 dringt aan op spoedvergadering DNA

18 Feb, 20:37
DA'91 roept de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Simons, op om met de meeste spoed de vergadering uit te schrijven waar volksvertegenwoordigers om gevraagd hebben. Er moet duidelijkheid komen rond het vertrek van Glenn Gersie, governor bij de Centrale Bank van Suriname.

De rust op de markt komt door goed bestuur en transparantie van beleid, benadrukt de politieke organisatie. "Wij roepen daarom de regering en alle anderen die oproepen tot rust op, om in de eerste plaats DNA op te roepen in spoedvergadering bijeen te komen om tekst en uitleg te krijgen in het waarom governor Gersie moest vertrekken. Goed bestuur is namelijk een resultante van goede intenties en integere besluitvorming. Suriname heeft hier dringend behoefte aan."

Het Surinaamse volk ondervindt in toenemende mate hoe de democratische gebruiken en instituten verder worden uitgehold en terzijde gezet. De ontevredenheid is volgens DA'91 groeiende. "De voorzitter van De Nationale Assemblee, versterkt deze toenemende ontevredenheid door haar gedraal om deze noodzakelijke vergadering over zo een zwaarwichtige issue, die met name de economie en het vertrouwen daarin, van ons land direct negatief beïnvloedt, uit te schrijven. Dit gedrag wordt door de gemeenschap ervaren als een provocatie. Vooral daar ons vers in het geheugen ligt dat bij wetten in het persoonlijk belang van de leiding van het land, zoals in het geval van de amnestiewet in 2012, er kosten noch moeite zijn gespaard om 'overnight' die wet aan te nemen," zegt DA'91

"Het besef dat De Nationale Assemblee in onze parlementaire democratie de schakel vormt tussen de kiezers enerzijds en de regering anderzijds, lijkt te ontbreken bij de voorzitter van DNA. De redenen die opgegeven zijn om niet te vergaderen zijn gezocht en vals."

"De niets zeggende verklaring verspreid door het NII verhoogt alleen maar het spoedeisend karakter voor de vergadering. De wisselkoersen voor de vreemde valuta worden negatief beïnvloed door het groeiend wantrouwen en de oproepen tot rust vanuit dezelfde bronnen die aan de basis liggen van dit wantrouwen, zijn eveneens nietszeggend."

DA'91 stelt dat onder de stafleden van de moederbank de onrust is toegenomen. "Dit zal zeer nadelige gevolgen hebben. Een deel van het kader is vertrekkende en is doende zijn heil te zoeken bij de commerciële banken. Dit is een zeer ernstige situatie met ernstige consequenties voor de totale samenleving."

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June