starnieuws

Bhailal: Stijging koers is paniekreactie; hoofd koel houden

17 Feb, 18:41

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders.
De situatie op de valutamarkt, waarbij de dollarkoers een vlucht heeft genomen is volgens de Vereniging van Cambiohouders een paniekreactie. De organisatie zegt in een verklaring, ondertekend door voorzitter Remy Bhailal, dat het hoofd koel gehouden moet worden. Na het ontslag van Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname, dinsdagavond wordt de US$ voor SRD 8 opgekocht. Daarvoor werd er SRD 7,85 betaald. Benadrukt wordt dat iedere burger gebaat is bij koersstabiliteit. Hetzelfde geldt voor de cambio's.

"Bij een situatie van stelselmatige grote schommelingen en onzekerheid, ondervindt ook het geldwisselbedrijf ernstig nadeel. Als vereniging doen wij daarom altijd het beroep aan alle cambio's om niet mee te gaan met handelingen die het karakter dragen van speculatie en koersopdrijving. Onze bedrijfsvoering moet gericht zijn om een betrouwbare en snelle service te bieden aan zowel het publiek als bedrijfsleven, en altijd te handelen conform de richtlijnen van de Centrale Bank," stelt het bestuur van de vereniging.

"Wij dienen ons te onderwerpen aan het toezicht van de centrale bank en hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om ook CFATF compliant, dus te voldoen aan anti-money laundering en tegen terrorisme financiering, te zijn.

De thans heersende situatie op de valuta markt lijkt sterk door paniek te worden aangedreven met als gevolg een instabiele wisselkoers. Het feit dat we tevens in overleg zijn met de autoriteiten om onze samenwerking met het bankwezen te versoepelen, versterkt de wil welke aanwezig is bij alle verantwoordelijke stakeholders om het geld- en betalingsverkeer voor Suriname ten alle tijden in goede en veilige banen te leiden."

Op eenieder wordt het beroep gedaan om niet mee te gaan met speculatie en zich door paniek te doen bevangen daar deze factoren ons als volk tot de grote en enige verliezer zullen maken. "Het moeizaam opgebouwd vertrouwen in onze SRD dient door ons allen, regering , volk en bedrijfsleven te worden gekoesterd en verdedigd ten koste van elke prijs," stelt Bhailal.

Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June