starnieuws

Bousaid: Stijging koers door slecht bestuur

17 Feb, 04:41

Jim Bousaid, tweede van rechts. Hij wordt geflankeerd door mede-inleider Anthony Caram en NPS-voorzitter Gregory Rusland.
Econoom tevens ex-directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, zegt dat stijging van de wisselkoers te maken heeft met slecht bestuur. De ontsporing van het begrotingsbeleid zal verdere verarming met zich meebrengen. "Niet omdat wij praten, stijgt de wisselkoers, maar het heeft met wanbestuur te maken," stelde Bousaid vrijdagavond in het hoofdkwartier van de Nationale Partij Suriname in Grun Dyari. Door het afnemen van het vertrouwen in de regering, wordt er minder geïnvesteerd.

Bousaid benadrukte dat welke regering ook komt na 2020 er een structureel aanpassingsprogramma uitgevoerd zal moeten worden om de economie weer op de rails te krijgen. Met het oog op de verkiezingen heeft de regering een forse begroting ingediend. In de financiële crisis die gaat komen volgens de econoom, zal ook het bankwezen meegenomen worden. Er wordt volgens hem een gevaarlijke agenda afgewerkt. Daarom is het belangrijk om een onafhankelijke governor te hebben op de Centrale Bank van Suriname. "Wij willen geen Venezuela in Suriname".

"Het overheidshandelen moet passen in het meerjaren ontwikkelingsprogramma en het jaarplan. Het gaat om de ontwikkeling van het land en niet om verkiezingen te winnen," voerde Bousaid aan. De regering heeft volgens hem een onfinancierbare begroting ingediend voor 2019. Het naar huis sturen van governor Glenn Gersie heeft te maken met dat de regering van plan is om aan geldschepping te doen via de Centrale Bank van Suriname. Dit gaat maken dat de moeizaam opgebouwde monetaire reserve weer omlaag zal gaan. Een deel zal gebruikt worden om de koers te verdedigen om geen prijsstijgingen te laten plaatsvinden.

Bousaid benadrukt dat al deze kunstmatige maatregelen niet zullen werken als de productie niet omhoog gaat en de regering niet gaat saneren. De regering die in 2020 komt, zal volgens hem heel goed moeten communiceren met de samenleving. De pijnlijke maatregelen kunnen niet uitblijven. Volgens hem moet de relatie met Nederland worden hersteld en internationale hulp gezocht worden om de economie weer op orde te krijgen. Er zullen volgens Bousaid bergen werk moeten worden verzet om orde op zaken te stellen. Hij voorspelt dat de situatie erger zal zijn dan in 2000, toen de NDP-regering naar huis ging.


Sunday 16 June
Saturday 15 June
Friday 14 June